Utskrivet 2016-12-06

Till navigering

Rikshandboken i barnhälsovård - för professionen

Rikshandbok i barnhälsovård är en webbaserad handbok för barnhälsovården där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Läs mer Om Rikshandboken! 

 

Egen ingång för regionala tillägg

Överst till höger finner du länken som för dig till sidan om val av landsting/region för regionala tillägg. Välj önskat landsting eller region och då visas enbart ditt valda landstings/regions tillägg.

Under de nationella artiklarna finner du nederst länkar till det regionala tillägget.

Många landsting eller regioner har regionala tillägg med egen ingång. Saknar ditt landsting regionala tillägg, välj länken "visa inga regionala tillägg".

Livsmedelsverket informerar

En unik, pågående studie från Livsmedelsverket visar att vi får i oss 3-4 gånger mindre mängd av bland annat PCB, dioxiner och PFOS än för tjugo år sedan. Samtidigt har några andra kemikalier ökat. Läs mer!

Folkhälsomyndigheten informerar

Socialstyrelsen informerar

  • Grunda, sunda vanor

    Hälsosamma levnadsvanor är av stor betydelse för barnets utveckling och hälsa och barnhälsovården är en betydelsefull arena i det hälsofrämjande arbetet.

    Läs mer!
  • Hepatit B - vaccination

    Små barn löper större risk att drabbas av kronisk sjukdom och vissa grupper i befolkningen löper en ökad risk att smittas eller drabbas av allvarligeller livshotande sjukdom om de smittas med hepatit B.

    Läs den uppdaterade artikeln!

Nytt i Rikshandboken