Utskrivet 2016-07-25

Till navigering

Rikshandboken i barnhälsovård - för professionen

Rikshandbok i barnhälsovård är en webbaserad handbok för barnhälsovården där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Läs mer Om Rikshandboken! 

 

Egen ingång för regionala tillägg

Överst till höger finner du länken som för dig till sidan om val av landsting/region för regionala tillägg. Välj önskat landsting eller region och då visas enbart ditt valda landstings/regions tillägg.

Under de nationella artiklarna finner du nederst länkar till det regionala tillägget.

Många landsting eller regioner har regionala tillägg med egen ingång. Saknar ditt landsting regionala tillägg, välj länken "visa inga regionala tillägg".

Folkhälsomyndigheten informerar

  • Sjuksköterskors användning av en webbaserad Rikshandbok i Barnhälsovård

    Resultatet i Johanna Tells studie (genomfördes 2013) visade att RHB användes i hög grad för att få kunskap bekräftad, söka ny kunskap och metodhandledning. Det fanns regionala skillnader i användningen av RHB och antal år i yrket påverkade användningen.

    Läs hela Johannas artikel, eller en kort svensk sammanfattning!
  • Barn och sol

    Barn är känsliga för solen. Allt för mycket sol kan leda till hudförändringar i vuxen ålder. Därför är det viktigt med bra solvanor.

    Läs den uppdaterade artikeln