Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Rikshandboken i barnhälsovård - för professionen

Rikshandboken i barnhälsovård är ett kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Här hittar du aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Rikshandboken produceras av Inera AB på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.

 

Regionala tillägg

Här kan du välja att visa din regions tillägg till Rikshandbokens nationella innehåll. Länken finns även längst upp till höger. Vill du inte se någon särskild regions tillägg välj "visa inga regionala tillägg".

Längst ner på sidorna hittar du de regionala tilläggen.

 

Nyheter och myndighetsinformation

Information om mässlingsutbrottet i Göreborg - Folkhälsomyndigheten 3 januari 2018

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen - Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning - 21 dec 2017

Ökade resurser till barnhälsovården  - 25 sep 2017

Föräldrar kan fortsätta ge sina barn gröt och välling trots uppgifter om tungmetaller - 18 sep 2017

Frågor och svar om alkohol vid amning och graviditet och mat till spädbarn  - 31 aug 2017

 

 

  • Vaccinationsrekommendationer

    Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare i Region Örebro, sammanfattar de senaste rekommendationerna gällande vaccinationer för barn 0-5 år.

    Läs om de nya rekommendationerna
  • EPDS-formulär

    Rikshandboken har 22 validerade EPDS-formulär som du kan ladda ner och skriva ut.

    EPDS-forumlär för nedladdning