Utskrivet 2016-05-29

Till navigering

Rikshandboken i barnhälsovård - för professionen

Rikshandbok i barnhälsovård är en webbaserad handbok för barnhälsovården där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Rikshandboken i barnhälsovård utgår från Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård 2014. Vägledningen ger övergripande beskrivningar och ramar för barnhälsovårdens arbete. Rikshandboken ger konkreta råd för arbetets utförande. Innehållet skapas, granskas och uppdateras av berörda professioner och forskare från hela landet

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom barnhälsovården. All planering och alla åtgärder ska ha ett barnperspektiv där barnets bästa kommer i främsta rummet.
Läs mer Om Rikshandboken och Barnkonventionen

 

Egen ingång för regionala tillägg

Överst till höger finner du länken som för dig till sidan om val av landsting/region för regionala tillägg. Välj önskat landsting eller region och då visas enbart ditt valda landstings/regions tillägg. Under de nationella artiklarna finner du nederst länkar till det regionala tillägget.

Många landsting eller regioner har regionala tillägg med egen ingång. Saknar ditt landsting regionala tillägg, välj länken "visa inga regionala tillägg".

  • Sjuksköterskors användning av en webbaserad Rikshandbok i Barnhälsovård

    Resultatet i Johanna Tells studie (genomfördes 2013) visade att RHB användes i hög grad för att få kunskap bekräftad, söka ny kunskap och metodhandledning. Det fanns regionala skillnader i användningen av RHB och antal år i yrket påverkade användningen.

    Läs hela Johannas artikel, eller en kort svensk sammanfattning!
  • Lokaler och utrstning

    Barn som möts av ett väntrum där man lagt ner omsorg på att skapa en varm och inbjudande miljö, blir lugnare och är lättare att få kontakt med.

    Läs mer!