Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Fokusområde - Tillväxt och kroppslig mognad

Positionen i tillväxtkurvan

Remiss

Sekulära trender för längd, vikt och pubertetsutveckling – ett mått på förändringen av socioekonomiska förhållanden och nutrition

Target – medelföräldralängd

Tillväxt och kroppslig mognad – en Handledning för Användning av Tillväxtkurvor i Hälso- och Sjukvården för Barn och Ungdomar

Tillväxttempo