Utskrivet 2017-09-21

Till navigering

Fokusområde - Tillväxt och kroppslig mognad

Tillväxt och kroppslig mognad – en Handledning för Användning av Tillväxtkurvor i Hälso- och Sjukvården för Barn och Ungdomar

Barnets tillväxt- och mognadsperioder

Tillväxttempo

Förändringar av kroppsproportioner

Sekulära trender för längd, vikt och pubertetsutveckling – ett mått på förändringen av socioekonomiska förhållanden och nutrition

Hur är tillväxtkurvorna gjorda