Utskrivet 2018-10-17

Till navigering

Kontakta redaktionen

Vill du komma i kontakt med redaktionen? redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Anna Åkerman, tjänsteansvarig anna.akerman@inera.se

Hanna Qwist, webbredaktör hanna.qwist@inera.se

Inera AB, Box 177 03, 118 93 Stockholm.

Besöksadress: Tjärhovsgatan 21 Stockholm.

Teknisk support

Behöver du teknisk support kontaktar du i första hand din lokala IT-avdelning. Om din lokala IT-avdelning inte kan lösa problemet kan du kontakta Nationell Kundservice: nationellkundservice@inera.se eller ring 0771 - 25 10 10