Utskrivet 2018-09-19

Till navigering

Kalendarium 2018

[Aktuellt]

Rikshandbokens kalendarium ger dig en överblick över de konferenser, kongresser, seminarier, utbildningar m.m. där barnhälsovården eller annan aktör inom barnprofessionen är arrangör eller medarrangör. Anmäl bidrag till kalendern, kontakta redaktionen

Januari

Tid

 

 
Februari  
Frukostseminarium: Utförskapet och barnen - tidiga insatser ökar tryggheten
22 feb kl 8:30-9:30
Mars  
   
April  
Barnrättsdagarna 24-25 april
Barnveckan i Västerås 23-26 april
Maj
Waimh 2018 26-30 maj
Familjecentralskonferans 16-17 maj
Juni
 
Juli
 
Augusti
Nordiska föreningen mot barnmisshandel och omsorgssvikt
20-22 augusti
September
ISSOP - 2018 i Bonn
27-29 september
Oktober
Nationella barnhälsovårdsdagarna i Borås  8-10 oktober
Späda barns hälsa och utveckling - Aula Magna, Stockholm 16-17 oktober
November  
 
December  
   
Revideringsdatum:
2018-06-19
Manusförfattare:

Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård