Utskrivet 2018-10-17

Till navigering

Om PANDAS och vaccin mot polio

[Aktuellt]

Under den senaste veckan har det varit en del uppmärksamhet kring ett avsnitt av TV-programmet "Sofias änglar". Folkhälsomyndigheten har skrivit en kort kommentar om poliovaccin och diagnosen PANDAS i samband med det.

Angående TV-programmet "Sofias änglar" den 17/9 på Kanal 5

I TV-programmet nämndes att barnet (som har PANDAS) blev sjukt efter att ha fått vaccin bland annat mot polio. Detta uttalande har lett till frågor från föräldrar som ska vaccinera sina barn samt ett antal inlägg i media.

Vacciner som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är välbeprövade och säkra. Dessa vacciner har inte visat öka risken för autoimmuna, neurologiska eller neuropsykiatriska sjukdomar. Sjukdom eller ovanlig medicinsk händelse under en viss tidsperiod efter vaccination behöver inte betyda att det finns ett orsakssamband.

Inaktiverat poliovaccin som används i Sverige har funnits sedan 50-talet, och erbjuds till alla barn enligt vaccinationsprogrammets schema. Vaccin kan ge milda biverkningar som rodnad vid injektionsställe och feber. Allvarliga biverkningar i form av allergisk reaktion har beskrivits men är mycket sällsynta.

PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal infection) är ett autoimmunt tillstånd som har ett samband med streptokockinfektion. Sjukdomen drabbar främst barn under 12 år.

PANDAS är en undergrupp till PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) som även kan ha koppling till andra infektioner än streptokockinfektion.

Läs mer om PANDAS

Läs barnläkare Jonas Ludvigssons debattartikel om tv-programmet

https://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/pandas/index.shtml

https://sane.nu

https://www.specialnest.se/forskning/pandas-en-autoimmun-sjukdom-med-neuropsykiatriska-symtom

Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård
Manusunderlag:

Folkhälsomyndigheten

Publicerad:
2018-09-25