Utskrivet 2018-11-16

Till navigering

Uppdaterade råd om salt för spädbarn och mat för barn 0-5 år

[Aktuellt]

Livsmedelsverket har sett över rådet om salt till spädbarn, utifrån en genomgång av ny relevant forskning om spädbarns möjlighet att reglera saltbalansen.

Genomgången har gjorts av professor Magnus Domellöf, enhetschef för Pediatrik, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet samt överläkare vid Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, på uppdrag av Livsmedelsverket.

Underlaget finns i en rapport på Livsmedelsverkets webbplats.

Sammanfattningsvis kvarstår råden om att begränsa barns intag av natrium, samt att använda salt som är berikat med jod. Det främsta skälet att vara försiktig med salt till små barn är att salt påverkar blodtrycket.

Forskningen visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck som barn och högt blodtryck som vuxen.

Barn under 15 månader har även en begränsad förmåga att reglera saltbalansen. Den bristande förmågan innebär risk för uttorkning om barn får felaktigt blandad vätskeersättning eller modersmjölksersättning i samband med akut gastroenterit eller annan infektion med feber.

För friska barn innebär den begränsade förmågan att reglera saltbalansen sannolikt inte någon risk för uttorkning. Därför tar vi bort information om att "barn inte kan reglera saltbalansen på rätt sätt" i Livsmedelsverkets webbtexter.

Även handledningen till personal inom barnhälsovården har uppdaterats med en omarbetad text om salt. Den uppdaterade versionen innehåller även några andra ändringar:

  • Sidorna 8: 19 och 67: Ändringar i texterna om glutenintroduktion. Läs även vårt nyhetsbrev om ett forskarseminarium tidigare i veckan
  • Sidan 20: Tabellen flyttad till sidan 17 och uppdaterad enligt senaste lagstiftningen.
  • Sidan 43 Nytt avsnitt om bly i viltkött
  • Sidan 44 Ändringar i texten om kanel
  • Sidan 48: Ändringar i texten om salt
  • Sidan 67. Ändrade regler för allergimärkning.

Om du prenumererar på Livsmedelsverkets nyhetsbrev om mat och hälsa så får du snabbt veta när det är något nytt på området som kan vara bra att känna till.

Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård
Manusunderlag:

Åsa Brugård Konde
Nutritionist
Avdelningen för råd och beredskapÅsa Brugård Konde
Nutritionist
Avdelningen för råd och beredskap
 

Åsa Brugård Konde
Nutritionist
Avdelningen för råd och beredskap

Åsa Brugård Konde, nutritionist, avdelningen för råd och beredskap, Livsmedelsverket

Publicerad:
2018-01-30