Utskrivet 2015-05-26

Till navigering

Sår och sprickor

[Amningsproblem]

Hur man undviker att få sår och sprickor på bröstvårtorna

Placera barnet rätt vid bröstet:

 • Barnet ska ligga nära mamman och vara vänt mot henne.
 • Barnet ska ha hela bröstvårtan och större delen av vårtgården (framför allt nedre delen) i munnen då det suger.
 • Bröstvårtan får aldrig dras ur barnets mun. Det är mera skonsamt för bröstvårtan om mamman stoppar in ett finger i barnets mungipa, så det släpper taget.
 • Uppmuntra mamman att hålla brösten torra mellan amningarna och att lufttorka bröstvårtorna efter amningen. Använd torra inlägg, aldrig plastinlägg i BH:n 
 • Noggrann handhygien, för att undvika infektioner.
 • Bröstmjölken är bakteriedödande och har läkande egenskaper. Därför är det bra att smörja brösten med modersmjölk och låta det torka in.
 • Noggrann handhygien, för att undvika infektioner.
 • Smörj in brösten med modersmjölk med rena händer. Tvätta händerna innan.

Hur man gör om bröstvårtorna trots allt blivit såriga

Föreslå en amningsobservation och uppmärksamma mamman på barnets läge och tag.

Börja amma på den minst såriga sidan.

Byt amningsställning för att avlasta såret.

Stryk ut modersmjölk över bröstvårtan med rena händer, både före och efter amningen. Använd inte tvål eller lotion på brösten.

Observera bröstvårtans utseende direkt efter amningstillfället och uppmärksamma mamman på betydelsen av detta. En klämd eller påverkad bröstvårta kan vara orsak till problemet.

Se till att det finns luftutrymme i behån som tryckavlastning på bröstvårtan. Som hjälpmedel kan man rekommendera mamman att använda vårtluftare eller mjölkuppsamlare.

I svåra fall – En del mammor tycker att amningsnappar fungerar bra, men det är individuellt och man får pröva sig fram. Amningsnappar ska inte ses som en generell rekommendation vid behandling av sår.

När man rekommenderar mamman att prova en amningsnapp bör man göra en amningsobservation för att förvissa sig om att amningsnappen passar till bröstvårtans storlek och att barnet suger rätt och kraftigt nog för att få ut mjölken. Forskning har visat att barnet har svårare att få ut mjölken med amningsnapp och att mjölkproduktionen minskar. Det finns också risk för mjölkstockning när man använder amningsnapp. Uppföljningen är viktig.

Om mamman inte klarar av att amma kan hon avlasta brösten något dygn med urmjölkning för hand eller pump om hon föredrar det. Man kan pröva att ge barnet modersmjölk med sked/kopp tills vårtan är läkt.

Såriga bröstvårtor kan vara orsak till blod i uppkräkt maginnehåll.

Påminn om att dryck, mat och vila är viktigt för mammans välbefinnande.

Noggrann handhygien.

Amningsnapp

 • Amningsnapp bör undvikas (om möjligt)
 • Arbeta med att få ut bröstvårtor som är plana eller indragna först.
 • Visa mamman hur hon kan forma till bröstet för att barnet skall få ett bättre tag.
 • Stryk lätt över bröstet först och tvinna fram bröstvårtan så mycket det går innan amningsnappen sätts på
 • Visa på alernativa amningsställningar för att underlätta för barnet att få rätt tag.
 • Amningsnappen skall ses som ett tillfälligt hjälpmedel under en viss tid.
 • Många kvinnor som använder amningsnapp behöver pumpa ur efter varje amningstillfälle för att upprätthålla sin mjölkproduktion.
 • Bistå med stöd och rådgivning med syfte att träna bort amningsnappen

Svårläkta sår som ger svåra smärtor

Ibland kan såren bli infekterade av bakterier och/eller svamp (oftast candida) och kan ge svåra smärtor under amningstillfället och ibland mellan amningarna.

Såren brukar se infekterade ut med krater, var, rosaröd lite uppluckrad bröstvårta med glansig och fjällande vårtgård.

Ordentlig tvättning med modersmjölk eller fysiologisk koksaltlösning rekommenderas. Om noggrann hygien inte hjälper kan det finnas anledning att ta svamp - och bakterieodling enligt läkarordination.

Då mamman har såriga "vitnande", kanske fjällande bröstvårtor, och barnet samtidigt har "torsk" i munnen ska svampinfektion misstänkas. Om barnet har torsk ska alltid mamman behandlas parallellt, även om hon inte har symtom. Nappar måste rengöras noggrant för att undvika fortsatt spridning.

Behandling av svårläkta sår som ger smärtor beskrivs under Läkemedelsbehandling.

Tänk på!

Såriga bröstvårtor är ett plågsamt tillstånd. Det är viktigt att dessa mammor får hjälp!

Revideringsdatum:
2011-11-15
Reviderad av:

Ulla Idenstedt, barnsjuksköterska, vårdutvecklare, Barnhälsovård Nord, Stockholm
Ragnar Jonsell, tidigare barnhälsovårdsöverläkare, Jönköping

Manusförfattare:

Ulla Idenstedt, barnsjuksköterska, vårdutvecklare, Barnhälsovård Nord, Stockholm
Ragnar Jonsell, tidigare barnhälsovårdsöverläkare, Jönköping

Faktagranskare:

Yvonne Dimiskovski, Internationellt Certifierad Amningskonsult, Barnsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Lund

Till ämnesöversikt

Dela information

Dela |