Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Anafylaxi - kortversion

[Anafylaxi]

 • Behandla utan dröjsmål     

 • Lämna inte barnet    

 • Kalla på hjälp

Symtom

 • Urtikaria
 • Svullnad i ansikte
 • Andnöd
 • Hypotension
 • Allmänpåverkan
 • Kraftiga buksmärtor/kräkningar.

Åtgärder vid anafylaxi grad 1-3 hos barn under 6 år

 • Lägg barnet ner och höj fotändan. Om barnet fr.a. är andningspåverkat, låt ligga eller sitta i förälders knä i den position det föredrar.
 • Ge omedelbart adrenalin.
 • Kontrollera andning och cirkulation. Ge syrgas om detta finns.
 • Vid astma, behandla bronkobstruktion.
 • Larma 112.
 • Ge antihistamin och kortison p.o. om barnet kan svälja säkert.
 • Förbered ambulanstransport.
 • Vid livlöshet, återuppliva enligt handlingsplan för S-HLR Barn.
 • Sätt om möjligt intravenös infart, ge vätskebolus NaCl eller Ringer-Acetat 20ml/kg
 • Kontrollera blodtrycket fortlöpande.

Adrenalin (SFFA Anafylaxi 2015)

Intramuskulärt i låret
Effekt inom 5 minuter. Upprepa vid behov var 10:e minut.
Vikt Autoinjektor Adrenalin 1 mg/ml
<20 kg 0,15 mg
0,01 mg/kg
≥20 kg 0,3 mg (2 st 0,15 mg)
Antihistamin
 Preparat  Dosering Anmärkning
 Aerius, tabl. 2,5 mg
 alt. lösning 0,5 mg/ml
 2,5 mg (1 tabl alt. 5 ml)  Effekt inom 60 min.
Kortison
 Preparat Dosering Anmärkning
 Betapred tabl 0,5 mg, per os 3 mg (6 tabl) lösta i vatten
Effekt efter 2-3 tim

Delegering

Sjuksköterska:

får enligt delegering ge läkemedel enligt detta pm.

Läkare:

Verksamhetschef:

Datum:

Giltigt till:

Revideringsdatum:
2018-02-27
Manusförfattare:

Pontus Johansson, Barnläkare, Lillugglans BVC, Göteborg samt ledamot arbetsgruppen för barn-HLR, Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Faktagranskare:

Sofia Hellerfelt, barnhälsovårdsöverläkare, barn- och ungdomsallergolog, Blekinge