Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Referenser

[Anafylaxi]

Svenska Förening För Allergologi (SFFA) - SFFA Anafylaxi 2015

Barnläkarföreningen (BLF) Allergisektionen - Anafylaxi

FASS - vårdpersonal

Revideringsdatum:
2018-01-09
Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Örebro

Till ämnesöversikt