Utskrivet 2017-11-17

Till navigering

Referenser

[Anafylaxi]

Svenska Förening För Allergologi (SFFA) - SFFA Anafylaxi 2015

Barnläkarföreningen (BLF) Allergisektionen - Anafylaxi

FASS - vårdpersonal

Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Örebro

Publicerad:
2011-08-11

Till ämnesöversikt