Utskrivet 2018-10-17

Till navigering

Referenser

[Anafylaxi]

Svenska Förening För Allergologi (SFFA) - SFFA Anafylaxi 2015

Barnläkarföreningen (BLF) Allergisektionen - Anafylaxi

FASS - vårdpersonal

Gülen T, Wickman M, Läkartidningen.2016;113:DTED

Vetander M, Anafylaxi-ett potentiellt livshotande tillstånd, Barnläkaren Nr.2/17 s.6-7

Revideringsdatum:
2018-02-16
Manusförfattare:

Pontus Johansson, Barnläkare, Lillugglans BVC, Göteborg samt ledamot arbetsgruppen för barn-HLR, Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Faktagranskare:

Sofia Hellerfelt, barnhälsovårdsöverläkare, barn- och ungdomsallergolog, Blekinge

Till ämnesöversikt