Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Vidareläsning

[Anafylaxi]

Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T: Barnmedicin, Studentlitteratur, Lund 2012

Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Publicerad:
2011-08-11

Till ämnesöversikt