Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Centrala barnhälsovårdsenheter

[Arbetssätt i barnhälsovården]

I så gott som alla landsting/regioner finns en central Barnhälsovårdsenhet. Enheten består av barnhälsovårdsöverläkare, sjuksköterska och mödra-barnhälsovårdspsykolog som vårdutvecklare/samordnare samt assistent. Andra kompetenser som kan finnas som vårdutvecklare i teamet är dietist, logoped och fysioterapeut.


Enheten har i sitt landsting/region i uppdrag att utbilda barnhälsovårdspersonal, ansvara för verksamhetsutveckling, följa kvaliteten, utveckla metoder och ge metodstöd samt bevaka och följa barns hälsa ur ett befolkningsperspektiv. Uppdraget kan skilja något mellan olika landsting/regioner.

Manusförfattare:

Redaktionen för Rikshandboken

Publicerad:
2018-10-12