Utskrivet 2018-11-16

Till navigering

Referenser

[Barn och media]

Barn, föräldrar och medier

 1. American Academy of Pediatrics. (2011). Policy statement. Media use by children younger than 2 years. Pediatrics. 128, 1040-1045
 2. Statens Medieråd. (2015). Småungar och medier. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier. Stockholm
 3. Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013
 4. Australian Council on Children and the Media, 2015
 5. Duch H, Fisher EM, Ensari I, Harrington A. (2013). Screen time use in children under 3 years old: a systematic review of correlates International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 10:102
 6. Certain LK, Kahn RS. (2002). Prevalence, correlates, and trajectory of television viewing among infants and toddlers. Pediatrics. 109(4):634-642
 7. Dennison BA, Erb TA, Jenkins PL. (2002). Television viewing and television in bedroom associated with overweight risk among low-income preschool children.Pediatrics. 2002. 109(6):1028-1035
 8. Zero to three, Brain Development
 9. Hikaru Takeuchi H, Taki Y, Hashizume H, Asano K, Asano M, Sassa Y, Yokota S, Kotozaki Y, Nouchi R, Kawashima R. 2013. The Impact of Television Viewing on Brain Structures: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses. Cerebral Cortex doi:10.1093/cercor/bht315
 10. Pagani LS, Fitzpatrick C, Barnett TA. 2013. Early childhood television viewing and kindergarten entry readiness. Pediatric Research (2013) 74, 350–355
 11. Zimmerman FJ, Christakis DA. 2005. Children's television viewing and cognitive outcomes: a longitudinal analysis of national data. Arch Pediatr Adolesc Med. 159:619–625
 12. Johnson JG, Cohen P, Kasen S, Brook JS. 2007. Extensive television viewing and the development of attention and learning difficulties during adolescence. Arch Pediatr Adolesc Med. 161:480
 13. Lineberger DL, Walker D. (2005). Infants' and toddlers television viewing and language outcomes. Am behavior Science. 48(5);624-645
 14. Statens Medieråd. (2014). Ungar & nyheter– en kvalitativ studie kring barns och ungas uppfattning av nyheter. Stockholm
 15. Morgan IG, Ohno-Matsui K, Saw SM. (2012). Myopia. The Lancet. 379(9827);1739-1748
 16. Maher COT, Eisenmann JC, Dollman J. (2012). Screen time is more strongly assciated than physical activity with overwight and obesity in 9- to 16-year-old Australiens. Acta Paediatr. 101:1170-4
 17. Fröberg A, Raustorp A. (2015). Klena bevis för att stilla­sittande ger kardiometabol ohälsa hos unga. Läkartidningen. 112;1-6.
 18. Patel SR, Hu FB. (2008). Short sleep duration and weight gain: a systematic review. Obesity (Silver Spring). 16:643-53
 19. Chang AM, Aeschbach D, Duffy JF, Czeisler CA. (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. PNAS. 112(4); 1232–1237
 20. Falbe J, Davison KK, Franckle RL, Ganter C, Gortmaker SL, Smith L, et al. (2015). Sleep duration, restfulness, and screens in the sleep environment. Pediatrics 135
 21. Vijakkhana N, Wilaisakditipakorn T, Ruedeekhajorn K, Pruksananonda C, Chonchaiya W. (2015). Evening media exposure reduces night-time sleep. Acta Paediatr.104(3):306-12

Små barns utsatthet på internet

 1. Föräldrabalken 6 kap 1 §
 2. Barnkonventionen UNICEF
 3. Jansson S, Jernbro C, Långberg B, Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige: en nationell kartläggning 2011. Stockholm, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2011
 4. Lucas S, Jernbro C, Försummelse av barn – ett försummat problem. Läkartidningen ,  2014; 111: 2002 – 2004
 5. Quenqua D., Guardians of their smiles. The New York Times, October 2009
 6. Geddes Linda, Does sharing photos of your children on Face book put them at risk? The Guardian, September 21 2014.
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård
Publicerad:
2017-10-17

Till ämnesöversikt