Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Arbetsblad för kontakt med socialtjänst

[Barn som bor i familjehem]

Datum

Dag månad år                                                     

Namn ansvarig BHV-sjuksköterska

 

 

BVC-adress och telefonnummer

 

 

Placerande socialtjänst
namn och telefonnummer till barnets socialsekreterare

 

 

Placering
LVU eller SOL

 

  

Sekretess/skyddade personuppgifter

 

 

Vårdnadshavare
Namn adress och
telefonnummer

 

 

Viktiga kontaktuppgifter

 

 

 Förskola

 

 
Tidigare
hälsoundersökning eller
läkarundersökning

 

 

Viktiga hälsoaspekter

 

 

Hälsoplan

 

 

Revideringsdatum:
2017-10-31
Manusförfattare:
Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare, Barnhälsovård Syd, Stockholm
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Till ämnesöversikt