Utskrivet 2016-10-28

Till navigering

Informationsmaterial till föräldrar

[Barnhälsovård för nyanlända barn]

This leaflet was initially developed by Aala El-Khani, Rachel Calam and Kim Cartwright, The University of Manchester, UK, through discussions with Syrian refugee caregivers. This version has been amended by Anna Sarkadi and Karin Fängström for Sweden in 2015.

Information till vuxna som ser efter barn under flykt, svenska

Information till vuxna som ser efter barn under flykt, arabiska

Information till vuxna som ser efter barn under flykt, sorani.

Revideringsdatum:
2015-11-06
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Till ämnesöversikt