Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Informationsmaterial till föräldrar

[Barns yttre och inre miljö]

Barn och sol

Solskyddsfaktorer - Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn, Strålskyddsmyndigheten
Länk till text på 1177.se om Solråd för barn

Revideringsdatum:
2015-03-13
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Till ämnesöversikt