Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Att förebygga bränn- och skållskador

[Förebygga skador och olycksfall]

För de barn som råkar ut för bränn- och skållskadeolyckor blir följden ofta allvarliga skador som ger ett långvarigt vårdbehov. Av de cirka 900 barn i åldern 1-3 år som varje år drabbas har ungefär hälften bränt sig på något varmt föremål. Cirka 40 procent av fallen beror på olyckshändelse med varma vätskor som kaffe, thé och varmt vatten. Olyckorna inträffar oftast i köket och pojkar är överrepresenterade i skadestatistiken.

Särskilt utsatta för skållskador är barn som ännu inte fyllt ett år och där är gåstolar ofta inblandade i olyckshändelsen. Barnet förflyttar sig snabbt med gåstolen och kommer åt exempelvis kaffekoppar, kokkärl, ugnsluckor och braskaminer.

Utöver varma vätskor och heta spisplattor orsakar även värmekällor som kaminer, kakelugnar, öppna spisar, grillar, öppen eld, ugnsluckor, strykjärn, levande ljus och varma motorfordon brännskador (1).

Studier visar att då barn råkat ut för skåll- och brännskador förklarade föräldrarna ofta olyckshändelsen med att något oväntat inträffade som fångade förälderns uppmärksamhet, exempelvis ett oväntat besök. Andra bidragande orsaker var att föräldrar känt sig trötta, stressade eller helt enkelt underskattade barnets räckvidd och möjlighet att nå det heta föremålet eller vätskan. Det var även vanligt att föräldrar upplevde svårigheter att följa med i barnets snabba utveckling och att de därför missbedömde barnets förmåga att nå saker. Samtidigt uppgav många föräldrar att de hade haft en övertro på barnets förståelse av faran. Riktade, individanpassade råd vid hembesök visade sig ha positiv effekt genom att föräldrar då i högre grad genomförde olycksförebyggande åtgärder i hemmen (2).

 

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp:

Länkar

Film

Revideringsdatum:
2016-04-20
Reviderad av:

Ylva Thor, distriktssköterska, vårdutvecklare, Kunskapscentrum, Barnhälsovården Region Skåne

Faktagranskare:

Johanna Tell, distriktssköterska, barnhälsovårdssamordnare, Hälsovals­enheten Karlskrona

Till ämnesöversikt