Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Informationsmaterial till föräldrar

[Förebygga skador och olycksfall]

Skriftlig information, broschyrer

Checklistor i barnsäkerhet, Nyfödd,  Sex månader,  Ett år, Två och ett halvt år och 4 år

Råd om barnsäkerhet För säkerhets skull 0–12 mån, Ulla Idenstedt, Gothia Fortbildning 2013

Råd om barnsäkerhet För säkerhets skull 1-6 år, Ulla Idenstedt, Gothia Fortbildning 2013

Ett ögonblicks verk - råd från Giftinformationscentralen, Gohia 2010

Säkra Barn – trygga föräldrar, broschyr och affich på 11 språk (arabiska, bosniska/kroatiska, engelska, franska, persiska, polska, somaliska, spanska, sydkurdiska, turkiska) Konsumentverket

Barn på gården Lantbrukarnas riksförbund

Filmer

Filmerna från Dinsäkerher.se har tagits fram i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Röda korset.

Hjärt-lungräddning på barn yngre än 1 år, Hjärt-lungräddning på barn äldre än 1 år, Dinsäkerhet.se

Fallolycka med gåstol, Säkra din pool eller trädgårdsdamm, Säkerhet barn 0-3 år, Barnsäkerhet 0-6 år, Din säkerhet/Mediagalleriet

Revideringsdatum:
2016-02-24
Reviderad av:

Ylva Thor, distriktssköterska, vårdutvecklare, Kunskapscentrum, Barnhälsovården Region Skåne

Faktagranskare:

Johanna Tell, distriktssköterska, barnhälsovårdssamordnare, Hälsovals­enheten Karlskrona

Till ämnesöversikt