Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Förebygga skador och olycksfall]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Rikshandboken i barnhälsovård.

Bild som visar barn som cyklar

Vilken myndighet har i uppdrag att koordinera olika myndigheters barnsäkerhetsarbete i Sverige?

I vilka åldrar ökar enligt senaste mätningar inläggningar på sjukhus på grund av skador?

Hur många barn dör varje år i Sverige på grund av skador?

Var sker flest olycksfall i åldrarna 0-6 år?

Vilken är vanligaste dödsolyckan i åldrarna 0-6 år?

Hur länge bör barnet åka i bakåtvänd barnstol i bilen?

Till vilken ålder är en småbarnshjälm med det gröna spännet lämplig?

Vilket år infördes lag om att använda hjälm vid cykling upp till 15 års ålder?

Hur stor bör en leksak vara för att kunna användas av ett barn under 3 år (för att undvika kvävningsrisk)?

I vilket land har gåstolen blivit förbjuden i lag på grund av olycksrisken?

Publicerad:
2013-11-25