Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Avhandlingar och uppsatser

[Forskning och rapporter]

Malin Skoog. Experiences of Screening for Postpartum Depression in Non-Native-Speaking Immigrant Mothers in the Swedish Child Health Services. Nurses' and Mothers' Perspectives. Licentiatavhandling. Medicinska fakulteten, institutionen för hälsovetenskaper. Lunds universitet. 2018

Hannah Zindseni, magisteruppsats i socialantropologi: Förlåt vad fattas dig? Synen på spädbarn och deras behov hos Beng i Elfenbenskusten ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv.

Monica Lidbäcks licentiatsuppsats: Psychological perspectives on parents' division of parental leave 

Nils Haglund, Autism in Children; The importance of early detection and intervention, Lunds universitet, sep 2017

Martina Barnevik Olsson, Autism spectrum disorders - first indicators and school age outcome, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2016

Möllborg Per, Sudden infant death syndrome – epidemiology and environmental factors, Department of Pediatrics, Institute of Clinical Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg 2016

Palmér L. Amning och Existens. Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning. Linnaeus University 2015

Malmquist A, Pride and Prejudice : Lesbian Families in Contemporary Sweden, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2015

Kerstis B, Depressive symptoms among mothers and fathers in early parenthood, Medicinska fakulteten Uppsala Universitet, 2015

Tipsa Rikshandboken

Har du kännedom om nya projekt, rapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken? Hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Revideringsdatum:
2018-12-03
Redaktör:
Rikshandboken i barnhälsovård