Utskrivet 2018-06-23

Till navigering

Projekt och rapporter

[Forskning och rapporter]

Föräldrastöd i grupp inom mödra- och barnhälsovården i Skåne, 2017

Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Projektet Pappa på BVC Barnhälsovården i Stockholms län 2013-2015, Malin Bergström, Michael B. Wells, Maria Söderblom, Sofie Ceder och  Erika Demner.

Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar - Samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst. Utvärderingsrapport 2015
Mattila A, med dr. utvärderare. Burström K, docent hälsoekonomi. Lindberg L, docent i psykologi, lektor i folkhälsovetenskap. Burström B, professor i socialmedicin. Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Mer på Rikshandboken

Avhandlingar

Vetenskapliga artiklar

 

Skriv till oss!

Har du kännedom om nya projekt, rapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Revideringsdatum:
2018-06-07
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Till ämnesöversikt