Utskrivet 2018-10-17

Till navigering

Projekt och rapporter

[Forskning och rapporter]

Föräldrastöd i grupp inom mödra- och barnhälsovården i Skåne, 2017

Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Projektet Pappa på BVC Barnhälsovården i Stockholms län 2013-2015, Malin Bergström, Michael B. Wells, Maria Söderblom, Sofie Ceder och  Erika Demner.

Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar - Samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst. Utvärderingsrapport 2015
Mattila A, med dr. utvärderare. Burström K, docent hälsoekonomi. Lindberg L, docent i psykologi, lektor i folkhälsovetenskap. Burström B, professor i socialmedicin. Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Mer på Rikshandboken

Avhandlingar

Vetenskapliga artiklar

 

Tipsa Rikshandboken

Har du kännedom om nya projekt, rapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken? Hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Revideringsdatum:
2018-06-07
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Till ämnesöversikt