Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Hjärt-lungräddning på BVC

[Första hjälpen]

All sjukvårdspersonal rekommenderas av Svenska HLR rådet att gå utbildningen S-HLR barn, där man gör bröstkompressioner och inblåsningar i förhållandet 15:2. Dessutom bör all sjukvårdspersonal gå utbildning i S-HLR Vuxen även om man bara jobbar med barn, då föräldrar, personal eller andra vuxna i ens närhet kan drabbas.

För allmänheten gäller utbildningen Barn-HLR, där man gör kompressioner och inblåsningar i förhållandet 30:2. Om personal på BVC undervisar föräldrar är det detta som gäller. Detta är än så länge inget som ingår i det nationella programmet för BVC, men många arrangerar detta för föräldrar själva eller i samarbete med extern aktör.

 

Kedjan som räddar barn

Alla länkar i kedjan som räddar barn är lika viktiga. För att på bästa sätt kunna hjälpa ett livlöst barn måste öppen luftväg och ventilation prioriteras, varför du alltid startar med fem inblåsningar och gör hjärt-lungräddning under en minut innan du larmar om ingen gjort detta tidigare. Sedan måste hjärt-lungräddning fortgå hela tiden med så få avbrott som möjligt tills dess att hjälp kommer.

Kedjan som räddar barn

S-HLR barn (HLR till barn för sjukvårdspersonal)

Observera att texten nedan inte ersätter behovet att gå och regelbundet repetera den praktiska kursen.


Bedömning enligt ABCDE-metoden

Vid livräddande insatser till barn utgår du från ABCDE-metoden som vid många andra akututbildningar. I prehospital verksamhet kan L-ABCDE användas. "L" står for lägesbedömning. Är platsen säker? I HLR-sammanhang är det framförallt de tre första bokstäverna som används.

 • A står för airway, det vill säga öppen luftväg (vid trauma även stabilisering av nacke) 
 • B står för breathing, det vill säga andning/ventilation 
 • C står för cirkulation, tänk även på att minimera värmeförluster hos barnet 
 • D står för disability, det vill säga bedömning av medvetandegrad, neurologi 
 • E står för exposure, det vill säga helkroppsundersökning (skador, utslag, feber, petekier)


Vid behov åtgärdar du problem vid varje punkt innan du går vidare. Utvärdera dina insatser och gör upprepade bedömningar från A-E.

Om barnet påträffas livlöst

1. Ropa på barnet, nyp eller skaka det försiktigt i axlarna.

2. Om barnet inte reagerar, ropa på hjälp och be någon larma/ringa 112.

3. Lägg barnet försiktigt i ryggläge på plant underlag.

4. Skapa öppen luftväg (A)


 

5.Utvärdera om barnet andas (B) SE om bröstkorgen höjer och sänker sig LYSSNA om du hör andningsljud KÄNN om du känner någon luftström mot din kind eller öra.

6.Om ingen eller onormal andning, ge fem inblåsningar.

HLR bild 2

7. Håll kvar öppen luftväg och ge fem långsamma inblåsningar, se så att bröstkorgen höjer och sänker sig.

Barn < 1 år, lägg din mun över barnets näsa och mun när du blåser

Barn > 1 år, lägg din mun över barnets mun och kläm ihop barnets näsborrar när du blåser

8. Utvärdera om barnet visar några tydliga tecken till liv Hosta, rörelse, tydlig egenandning

9. Vid inga eller osäkra tecken-starta HLR 15:2

Gör bröstkompressioner genom att trycka på nedre halvan av bröstbenet i en takt av ca 100-120 kompressioner per minut. Tryck ner minst en tredjedel av bröstkorgens djup. Ge 15 kompressioner och därefter två inblåsningar enligt ovan. Fortsätt att upprepa omväxlande 15 kompressioner följt av två inblåsningar med så få avbrott som möjligt.

Barn < 1 år, tryck med två fingrar till ett djup av 4 cm

Barn > 1 år, tryck med din handlov till ett djup av 5 cm

HLR bild 4

HLR bild 5

 

Handlingsplan S-HLR barn

Andningsstopp hos barn

Hos ett barn som visar tydliga livstecken men inte andas gör du inblåsningar;

 1. Ge 20 inblåsningar per minut, varje inblåsning skall ta ca 1 sekund.
 2. Larma 112.
 3. Fortsätt blåsa i en takt av 20 inblåsningar per minut.
 4. Fortsätt kontrollera livstecken varannan minut.
 5. Vid inga eller osäkra livstecken - starta HLR.


Stabilt sidoläge

HLR bild 6

När du kontrollerat medvetande, skapat öppen luftväg och kommit fram till att barnet är medvetslöst men andas tillfredsställande, kan du lägga barnet i stabilt sidoläge för att behålla en öppen luftväg. Principen för stabilt sidoläge är densamma oavsett ålder.

 1. Vänd barnet mot dig.
 2. Se till att luftvägen är öppen.
 3. Kontrollera att barnet ligger stabilt.
 4. Larma 112.
 5. Fortsätt övervaka barnet.

 

Luftvägsstopp hos barn

När barn sätter i halsen sker detta oftast i samband med att de leker eller äter någonting. Tecken på att barnet satt i halsen kan vara att vederbörande blir helt stilla, plötsligt börjar hosta och/eller får ansträngd andning med väsande ljud och hos större barn, att de tar sig om halsen då det gör ont när något fastnat.

Det mest effektiva sättet att få bort något som fastnat i luftstrupen är om barnet kan hosta upp det själv. Uppmana barnet att hosta. Om barnet är vid medvetande, men inte kan andas, hosta eller tala, fortsätt med:

Barn yngre än 1 år - gör omväxlande 5 ryggslag och 5 brösttryck

 

 •  Ge 5 ryggslag
  - Lägg barnet på mage längs din arm med stöd av ditt ben.
  - Stöd barnets huvud med din hand.
  - Barnets huvud ska vara lägre än resten av kroppen.
  - Med öppen handflata tryck/slå 5 gånger mellan barnets skulderblad.
 • Ge 5 brösttryck
  - Vänd barnet på rygg och lägg det på din andra underarm. Stöd huvudet med handen.
    Barnets huvud ska vara lägre än resten av kroppen.
  - Placera ditt pek- och långfinger på nedre delen av bröstbenet ovanför spetsen av bröstbenet.
  - Tryck hastigt ned en tredjedel av bröstkorgens höjd (ca 4 cm) fem gånger.
 • Titta i munnen om föremålet kommit upp. Leta inte blint efter föremål med fingrarna i svalget om du inte ser föremålet. Det finns risk att föremålet pressas ännu längre ned.
 • Om du inte fått upp föremålet, upprepa ryggslag och brösttryck så länge barnet är vid medvetande.
 • Larma 112 om föremålet inte kommit upp efter en minut med ryggslag och brösttryck.
 • Fortsätt sedan omväxlande med ryggslag och brösttryck tills föremålet kommer upp eller tills hjälp kommer.
 • Om barnet blir medvetslöst och inte går att få kontakt med, starta HLR!

 

Barn äldre än 1 år - gör 5 ryggslag och 5 buktryck

 

Uppmana barnet att hosta. Om barnet är vid medvetande, men inte kan andas, hosta eller tala, fortsätt med:

 • Ge 5 ryggslag
  - Ställ dig bakom barnet.
  - Luta barnet framåt så mycket att barnets huvud är lägre än barnets bröstkorg.
  - Håll en hand mot övre delen av barnets bröstkorg som stöd.
  - Dunka/slå med öppen handflata fem gånger mellan barnets skulderblad.
 • Ge 5 buktryck
  - Stå kvar bakom barnet.
  - Knyt din ena hand och placera den strax ovan barnets navel.
  - Fatta tag runt din knytnäve med andra handen.
  - Tryck kraftigt inåt/uppåt fem gånger.
 • Titta i munnen om föremålet kommit upp. Leta inte blint efter föremål med fingrarna i svalget om du inte ser föremålet. Det finns risk att föremålet pressas ännu längre ned.
 • Om du inte fått upp föremålet, upprepa ryggslag och buktryck så länge barnet är vid medvetande.
 • Larma 112 om föremålet inte kommit upp efter en minut med ryggslag och brösttryck.
 • Fortsätt sedan omväxlande med ryggslag och buktryck tills föremålet kommer upp eller tills hjälp kommer.
 • Om barnet blir medvetslöst och inte går att få kontakt med, starta HLR!

Handlingsplan - Luftvägsstoppviktigt.gif

Kontakta alltid sjukvården även om du lyckas med ovanstående åtgärder och barnet tycks må bra. Det kan vara så att någonting finns kvar i luftvägen.

mapp_green.gif

Revideringsdatum:
2018-04-26
Manusförfattare:

Pontus Johansson, Barnläkare, Lillugglans BVC, Göteborg, samt medlem i arbetsgruppen för barn-HLR, Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Faktagranskare:

Jan Gelberg, Barnanestesi/BarnIVA, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Illustratör:

Bilderna tillhör Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Till ämnesöversikt