Utskrivet 2016-12-06

Till navigering

Mjölkstockning

[Bröstkomplikationer]

OBS under uppdatering!

Symtom

 • En eller flera knölar i bröstet, ibland ömmande.
 • Ibland rodnad på bröstet.
 • Ibland känsla av att man är litet "ruggig" i kroppen.

Sök efter orsak

 • Gör en amningsobservation. Med den som vägledning kan man hjälpa mamman med placeringen av barnet vid bröstet.
 • Hör efter om mamman försökt att begränsa barnets tillgång till bröstet.
 • En orsak kan vara att mamman tror att barnet måste suga på båda brösten vid varje mål.
 • En BH som klämmer eller tryck med fingrar mot bröstet kan orsaka mjölkstockning. Detta kan inträffa när som helst under amningsperioden.
 • Om man har mer mjölk än barnet behöver och det finns risk för mjölkstockning har mamman nytta av att kunna mjölka ur för hand.

Att göra

 • Uppmuntra mamman till fortsatt amning – barnets sugande är underlättar läkandet.
 • Lyssna på mamman och lugna henne. Informera om tillståndet och vad som kan göras.
 • Ordinera vila, mat och dryck.
 • Lägg gärna en blöt och varm handduk om bröstet en stund före amningen. Att duscha varmt är också bra.
 • Börja amningen med det ”onda” bröstet då barnet är hungrigt och suger kraftigt. Det är det bästa sättet att tömma bröstet på.
 • Kontrollera att barnet har rätt läge och tag om bröstet så att det kan suga effektivt och därmed stimulerar utdrivningsreflexen på rätt sätt. Variera amningsställning, så att alla mjölkgångar kan tömmas och inget ställe utsätts för ständigt tryck. Mjölken måste få fri passage.
 • Stryk under amningen försiktigt på bröstet med handflatan över knölen, ut mot bröstvårtan. Stryk ytterst lätt över platsen för mjölkstockningen. Det får inte ömma.
 • Om barnet inte suger effektivt eller mindre ofta än det brukar kan det bli nödvändigt med en försiktig urmjölkning (för hand eller med hjälp av pump) vid behov eller efter amningen, till dess att trycket minskar. Visa mamman hur det går till.
 • Med snabbt insatta åtgärder bör man bli bättre efter någon dag. Gör man ingenting åt mjölkstockningen finns det risk för att bröstinflammation uppstår. Den kan ibland komma på några timmar.
mapp_green.gif

Regionala tillägg för Örebro läns landsting

Det enskilda landstinget/regionen är ansvarig för innehållet i det regionala tillägget.

Revideringsdatum:
2011-11-15
Reviderad av:

Ulla Idenstedt, barnsjuksköterska, vårdutvecklare, Barnhälsovård Nord, Stockholm

Manusförfattare:

Ulla Idenstedt, barnsjuksköterska, vårdutvecklare, Barnhälsovård Nord, Stockholm
Ragnar Jonsell, tidigare barnhälsovårdsöverläkare, Jönköping

Faktagranskare:

Yvonne Dimiskovski, Internationellt Certifierad Amningskonsult, Barnsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Lund

Till ämnesöversikt