Utskrivet 2018-11-16

Till navigering

EPDS-formulär översatta till 22 validerade språk

[Metoder och riktlinjer]

Kodning av EPDS-formulär (PDF)

I boken Cox et al (19) finns samtliga 54 översättningar av EPDS, varav 46 är validerade (se sidorna 79-191). Det är tillåtet för kliniker och forskare att kopiera översättningarna i boken för eget bruk, om man anger referensen till ursprungsartikeln. Av rättighetsskäl kan vi inte publicera alla översättningarna på Rikshandboken.

Formulären nedan är listade i bokstavsordning sorterat på språkets namn:

 

EPDS-formulär på arabiska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 23.

EPDS-formulär på dari - Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014.

EPDS-formulär på engelska - Cut-off poäng är 12/13
Läs mer i Perinatal Mental Health: The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd ed, 2014 Cox J, Holden J, Henshaw C.

EPDS-formulär på engelska (Sydafrika) - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 135.

EPDS-formulär på farsi - Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014.

EPDS-formulär på franska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 53.

EPDS-formulär på holländska - Cut-off poäng är 12/13. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 45.

EPDS-formulär på igbo - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 72.

EPDS-formulär på italienska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 78.

EPDS-formulär på japanska - Cut-off poäng är 8/9, men ska användas med varsamhet. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 84.

EPDS-formulär på kinesiska (mandarin) - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 31.

EPDS-formulär på kurdiska (sorani) - Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014.

EPDS-formulär på malajiska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 98.

EPDS-formulär på maltesiska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 104.

EPDS-formulär på norska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 110.

EPDS-formulär på portugisiska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 120.

EPDS-formulär på punjabi - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 128

EPDS-formulär på spanska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 141.

EPDS-formulär på svenska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 151.

EPDS-formulär på turkiska - Cut-off poäng är 12/13. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 161.

EPDS-formulär på tyska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 66.

EPDS-formulär på vietnamesiska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 167.

Läs mer på Rikshandboken

Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) sidorna 1-271 och i Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014.

Depression hos nyblivna mammor och screening med EPDS

Revideringsdatum:
2017-01-17
Manusförfattare:

Birgitta Wickberg, psykolog, docent i psykologi, Göteborgs Universitet

Faktagranskare:

Lena Widing, specialistsjuksköterska, Barnhälsovården Region Uppsala