Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Informationsmaterial till vårdnadshavare

[När, hur och varför - vaccinera?]

Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial om vaccinationer (till hälsovårdspersonal och vårdnadshavare)
Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (informationsblad till vårdnadshavare på flera språk)
Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (informationsblad till vårdnadshavare på flera språk)
Frågor och svar om barnvaccinationer (främst för personal inom hälso-och sjukvården men kan även användas av föräldrar)

1177

Vaccinationsprogrammet för barn - 1177.se

Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt