Utskrivet 2017-11-17

Till navigering

Tidigare vaccinationsprogram

[När, hur och varför - vaccinera?]

Det svenska vaccinationsprogrammet genom åren

Observera att många vaccinationer trots centrala rekommendationer inte infördes samtidigt i hela landet. Detta är särskilt tydligt vad gäller difteri och teatanus där vaccination trots rekommendationer under 1940-talet inte fick allmän spridning förrän i mitten av 1950-talet. Vaccinationen mot enbart mässling under 1970-talet fick ett ojämnt genomslag med mycket stora lokala variationer.

Vaccinationerna mot polio och senare mässling-påssjuka-röda hund, hemophilus influenzae typ b och det nya acellulära kikhostevaccinet slog alla igenom inom ett års tid.

Difteri + Tetanus

Program Infördes Upphörde Nuvarande program Gäller sedan
3-12 månader
3 doser
1940-talet, (difteri) 1986
3, 5, 12 månader 1986
Dos IV, 7-8 år  1965
1977
   
Dos IV, 10 år 1977  2007  (barn födda t.o.m. 2001)
 
Dos IV, 5-6 år
Dos V, 14-16 år
2007
 
  5-6 och 14-16 år, barn födda från 2002  2007

 

Haemophilus influenzae B
 Program  Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan
3-12 mån
3 doser
 1992   3, 5, 12 mån 1992

 

Pneumokocker
Program Infördes Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
3-12 mån
3 doser Konjugatvaccin
2009   3, 5, 12 mån  2009 
Efter 2 års ålder
Konjugatvaccin/
Polysackaridvaccin
1994   Riskgrupper 1994

 

Hepatit B
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
0-1 år eller senare 
3 doser (4 om smittad mor)
1996    Riskgrupper  1996 

 

Pertussis
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Helcellsvaccin
3-6 mån, 3 doser
1950-talet  1979     
Acellulärt vaccin
3-12 mån, 3 doser
1996   3, 5, 12 mån 1996 
Acellulärt vaccin
Dos IV, 10 år
2005 2007 (barn födda t.o.m. 2001

Acellulärt vaccin
Dos IV, 5-6 år
Dos V, 14-16 år
2007   5-6 och 14-16 år, barn födda
från 2002
2007

 

Mässling
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Efter 18 mån, (låg vaccinationstäckning)
1971  1982  Se MPR  Se MPR 

 

Röda hund
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
12 år flickor, 1 dos 1974  1982  Se MPR  Se MPR 

 

Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
18 mån, dos 1 1982   18 mån  1982 
12 år, dos II 1982 2007 (barn födda t.o.m. 2001)
 
6-8 år, dos II 2007   6-8 år
barn födda från 2002
2007

 

Polio 
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
9-18 mån
3 doser
1957    3, 5, 12 mån  1986 
7-8 år 1957 1977    
5-6 år 1977   5-6 år 1977

 

Humant pappillomvirus (HPV)
Program Infördes Upphörde Nuvarande program Gäller sedan
10 - 12 år
3 doser
flickor födda 1999
och senare
2010
(kom igång
2011/12)
2014 (3 doser)
2 doser
(flickor äldre än 13 år
3 doser)
2015

 

Tuberkolos 
Första program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Nyfödda, 1 dos
1940-talet  1975  Riskgrupper  1986
14-15 år med negativt
tuberkulintest, 1 dos
1940-talet 1986    

 

Smittkopper
Första program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Spädbarn och småbarn 1816  1976     

Ordinarie vaccinationsschema för barn födda 1986-2001

 Ålder Difteri, Tetanus,
Pertussis,
Polio och Hib
Mässling, Påssjuka,
Röda hund
Tuberkulos (BCG)  Hepatit B 
 Nyfödda     Till riskgrupper.
Normalt efter 6 månader.
Vid påtaglig risk
vaccination från första levnadsdagarna   
Till riskgrupper.
Från 0 år och uppåt  
 3 mån I  
 5-6 mån II  
11-12 mån III  
18 mån   I    
5-6 år Polio      
10 år Difteri Tetanus Pertussis IV      
12 år   II    

Hemophilus influenzae från 1992; Pertussis från 1996 med dos IV från 2005. Hepatit-B från 1996.

Revideringsdatum:
2015-08-24
Reviderad av:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt