Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Varför vaccinera barn

[När, hur och varför - vaccinera?]

Vaccination av barn är den mest framgångsrika medicinska insatsen som gjorts för folkhälsan. Ordet vaccination kommer från det latinska ordet vacca, som betyder ko. I slutet av 1700-talet utfördes de första moderna vaccinationerna av Edward Jenner, som använde innhållet i kokoppor från mjölkerskor som vaccin mot smittkoppor. Läs om Dr Edward Jenner's arbete.

Varför vaccinera barn?

I Sverige rekommenderas och erbjuds gratis vaccination med säkra och effektiva vacciner riktade mot allvarliga och smittsamma sjukdomar som om de drabbar barn och ungdomar kan ge allvarliga följdsjukdomar.

Målet med en vaccination är att ge den enskilda individen skydd mot en viss infektion (ge immunitet) och förhindra att smitta överförs till andra.

Näringsstatus och trångboddhet liksom vatten- och livsmedelshygien spelar stor roll för hur en befolkning kan klara av infektionssjukdomar. Så länge alla har tillgång till goda levnadsförhållanden kan antalet som blir sjuka med svåra komplikationer begränsas. Men om vaccinationer skulle upphöra skulle vårt land snabbt drabbas av svåra epidemier med såväl bestående handikapp som dödsfall. Den stora rörligheten med invandring och resor till andra länder ökar riskerna för smitta och sjukdom.

Kritiska röster mot vaccinationer har alltid funnits. Man har talat om faran av att rubba den naturliga utvecklingen av immuniteten mot olika sjukdomar och att vaccinationerna kan ha allvarliga biverkningar och ge upphov till svåra sjukdomar. Undersökningar visar dock på att immuniteten snarare blir stärkt av vaccinationer och att allvarliga biverkningar är ovanliga. En del hävdar att man blir starkare och utvecklas bättre efter att ha fått barnsjukdomar på naturlig väg. Men ett sådant synsätt är riskabelt att anamma eftersom det innebär att en del barn kommer att dö eller få bestående men av sjukdomar om man undanhåller dem vaccinationer.

För att behålla ett bra skydd måste vaccinationerna fortsätta även sedan en sjukdom försvunnit från landet och fortsätta ända tills sjukdomen helt har försvunnit d.v.s. är utrotad. Hittills är smittkoppor den enda infektionssjukdom som helt utrotats (1979).

Kom ihåg!

Vad vi säkert kan säga är att de allmänna vaccinationernas fördelar vida överträffar deras möjliga nackdelar.

Revideringsdatum:
2015-09-17
Reviderad av:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt