Utskrivet 2018-04-20

Till navigering

Vidareläsning

[När, hur och varför - vaccinera?]

Kaijser B; Vaccinationer i Sverige och övriga Norden. 2 ed. Studentlitteratur, 1999.

Nilsson L, Gruber C; Vaccination och överkänslighet, i Allergi och astma hos barn. 3 ed (red.Hedlin G, Foucard T, Wennergren G.) Astra Zeneca Södertälje 2005 - sid 344-352.

Vaccinationer som inte ingår i Barnhälsovårdens ordinarie program.

Vaccinationsguiden Vaccinationer inför utlandsvistelse.

Revideringsdatum:
2015-08-30

Till ämnesöversikt