Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Svullna bröstkörtlar

[Nyfödda, fullgångna, 0 till 4 veckor gamla barn]

Definition

Fysiologisk svullnad av bröstkörtelvävnad hos flickor och pojkar orsakad av hormonell stimulering från modern innan födelsen.


Symtom

Synligt förstorade bröstkörtlar hos barnet som känns hårda vid palpation. Debuterar under de första levnadsveckorna och kan kvarstå i flera månader upp till ett halvår.

Fysiologiskt förstorade bröstkörtlar är oftast 1-3 cm men kan vara större. För det mesta är ovanliggande hud normalfärgad men ibland förekommer rodnad, värmeökning och ömhet. Drygt hälften av alla barn har viss bröstkörtelförstoring orsakad av östrogen från modern. Sekretion av så kallad "häxmjölk" är vanligt.

Sekundärinfektion förekommer och är i 90 % av fallen ensidig. Vid sekundärinfektion är området rodnat, svullet, värmeökat och ömt. Vid sekundärinfektion kan barnet också ha feber även om det är ovanligt.


Bedömning på BVC

Informera föräldrarna om tillståndet och om förväntat förlopp. Avråd från att trycka ut mjölk från barnets svullna bröst eftersom det kan irritera och öka risken för infektion.


Remiss till barnläkare

Remiss för akut bedömning vid misstanke om sekundärinfektion. Vid feber bör barnet bedömas av barnläkare samma dag.

 

Diagnos

Diagnosen fysiologisk bröstkörtelförstoring ställs vanligtvis kliniskt genom att undersöka huden. Vid sekundärinfektion brukar bakterieodling tas och vid misstanke om underliggande abscess kan ultraljudsundersökning vara av värde.


Behandling

Ingen behandling ges vid fysiologisk bröstkörtelförstoring. Vid sekundärinfektion ges oftast behandling med antibiotika och vid abscesser kan tömning genom kirurgisk åtgärd behövas.


Uppföljning på BVC

Kontroll av fysiologisk bröstkörtelsvullnad kan göras vid reguljära återbesök på BVC. Kontroller och uppföljning av sekundärinfektion sköts i första hand av sjukvården.

Revideringsdatum:
2018-08-29
Manusförfattare:

Natalia Ballardini, överläkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Stockholm

Faktagranskare:

Owe Ljungdahl, barnhälsovårdsöverläkare, Örnsköldsvik sjukhus

Till ämnesöversikt