Utskrivet 2017-11-17

Till navigering

Kalendarium 2017

[Nytt i barnhälsovården]

Rikshandbokens kalendarium ger dig en överblick över de konferenser, kongresser, seminarier, utbildningar m.m. där barnhälsovården eller annan aktör inom barnprofessionen är arrangör eller medarrangör. Anmäl bidrag till kalendern, kontakta redaktionen!

Oktober Tid
Vaccindagen - Folkhälsomyndigheten 2 oktober
Konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling - Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
16-17 oktober

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd: Världens viktigaste uppdrag

26 sep - 24 oktober

Ett webbinarium om svårpratade ämnen mellan barn, unga och vuxna - Webbplatsen Opratat.se handlar om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.

25 okt  kl 13 - 14:45
November  
Barnhälsovården i fokus - Konferens för BVC i Stockholm

8 november

Kraftsamling - förebyggande insatser till föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn - SUF Kunskapscentrum 29 november
December  
   
Revideringsdatum:
2017-10-24
Manusförfattare:

Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård