Utskrivet 2017-09-21

Till navigering

Kalendarium 2017

[Nytt i barnhälsovården]

Rikshandbokens kalendarium ger dig en överblick över de konferenser, kongresser, seminarier, utbildningar m.m. där barnhälsovården eller annan aktör inom barnprofessionen är arrangör eller medarrangör. Anmäl bidrag till kalendern, kontakta redaktionen!

Januari Tid

 
Februari Tid

 
Mars Tid


April Tid
Nka:s webbinarieserie om späda barn - Psykisk ohälsa hos späda och små barn 4 april
Distriktssköterskedagen med årsmöte i Stockholm 7 april
Barnveckan 2017 i Göteborg
 24-27 april

Maj

Tid
Nka:s webbinarieserie om späda barn - Interventioner för späda barn 4 maj
Familjecentralskonferens i Gävle
16-17 maj
Juni Tid
 
 
 Juli Tid
   
Augusti Tid
   
September Tid

Årsmöte i Luleå för centrala barnhälsovårdsenheter 

4-6 september
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd: Världens viktigaste uppdrag 26 sep - 24 oktober
Webbinarie om späda barn och betydelsen av en god anknytning - Nationellt kunskapscentrum för anhöriga 14 september kl 11-12:15
Oktober Tid
Vaccindagen - Folkhälsomyndigheten 2 oktober
Konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling - Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
16-17 oktober
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd: Världens viktigaste uppdrag 26 sep - 24 oktober
November  
 Barnhälsovården i fokus - Konferens för BVC i Stockholm

8 november

December  
   
Revideringsdatum:
2017-09-01
Manusförfattare:

Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård