Utskrivet 2017-05-29

Till navigering

Kalendarium 2017

[Nytt i Rikshandboken]

Rikshandbokens kalendarium ger dig en överblick över de konferenser, kongresser, seminarier, utbildningar m.m. där barnhälsovården eller annan aktör inom barnprofessionen är arrangör eller medarrangör. Anmäl bidrag till kalendern, kontakta redaktionen!

Januari Tid

 
Februari Tid

 
Mars Tid


April Tid
Nka:s webbinarieserie om späda barn - Psykisk ohälsa hos späda och små barn 4 april
Distriktssköterskedagen med årsmöte i Stockholm 7 april
Barnveckan 2017 i Göteborg
 24-27 april

Maj

Tid
Nka:s webbinarieserie om späda barn - Interventioner för späda barn 4 maj
Familjecentralskonferens i Gävle
16-17 maj
Juni Tid
 
 
 Juli Tid
   
Augusti Tid
   
September Tid

Årsmöte i Luleå för centrala barnhälsovårdsenheter 

4-6 september
Oktober Tid
   
November  
 

 

December  
   
Manusförfattare:

Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård