Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Nya vaccinationsrekommendationer 2017

[Nytt i barnhälsovården]

Om rotavirusvaccination

Vaccination med MPR vid utlandsresa före 12 månaders ålder har ändrats med att WHO:s skrivning "vid starkt ökad risk" tagits bort. Kvar finns CDC: och American Academys of Pediatrics rekommendation att vaccination kan ges från 6 månaders ålder (utanför godkänd indikation, "off-label").

Vaccination med Polio har anpassats till Folkhälsomyndigheten; vid 3 primärdoser ska det vara minst en månad mellan primärdoser och minst 6 månader till första påfyllnadsdos.

Vaccinationsschema - vilka vacciner kan ges samtidigt?

Vaccination med Hepatit B har anpassats till Folkhälsomyndigheten; om barn vaccinerats med 3 doser av HB med minst 4 veckors intervall mellan doser behövs inga ytterligare doser av HB-vaccin oavsett ålder.

På sidan Tuberkulintest, TST har gränsen för att inte sätta tuberkulintest före den rutinmässiga riskgruppsvaccinationen ändrats till 18 månaders ålder (men alltid om misstanke för smitta finns oavsett ålder). Gränsen för TST innan BCG-vaccination har ändrats från <6 mm till helt negativ dvs TST 0 mm. Förändringaran är i enlighet med FHM Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination (2017).

Revideringsdatum:
2017-10-12
Manusförfattare:
Leif Ekholm, Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Region Örebro län, Örebro
Publicerad:
2017-01-30