Utskrivet 2017-09-21

Till navigering

Nya vaccinationsrekommendationer 2017

[Nytt i barnhälsovården]

Om rotavirusvaccination

Vaccination med MPR vid utlandsresa före 12 månaders ålder har ändrats med att WHO:s skrivning "vid starkt ökad risk" tagits bort. Kvar finns CDC: och American Academys of Pediatrics rekommendation att vaccination kan ges från 6 månaders ålder (utanför godkänd indikation, "off-label").

Vaccination med Polio har anpassats till Folkhälsomyndigheten; vid 3 primärdoser ska det vara minst en månad mellan primärdoser och minst 6 månader till första påfyllnadsdos.

Vaccinationsschema - vilka vacciner kan ges samtidigt?

Vaccination med Hepatit B har anpassats till Folkhälsomyndigheten; om barn vaccinerats med 3 doser av HB med minst 4 veckors intervall mellan doser behövs inga ytterligare doser av HB-vaccin oavsett ålder.

På sidan Tuberkulinprövning med PPD har gränsen för att inte sätta tuberkulintest före den rutinmässiga riskgruppsvaccinationen ändrats från 18 månader till 12 månaders ålder (men alltid om misstanke för smitta finns oavsett ålder). Rikshandbokens har tidigare haft gränsen 12 månader. Anledningen till att gränsen temporärt höjdes till 18 månader var dåvarande brist på BCG-vaccin. Folkhälsomyndigheten anger gränsen 6 månader för den rutinmässiga riskgruppsvaccinationen.

Revideringsdatum:
2017-06-30
Manusförfattare:
Leif Ekholm, Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Region Örebro län, Örebro
Publicerad:
2017-01-30