Utskrivet 2018-04-20

Till navigering

Projekt och rapporter inom barnhälsovården

[Forskning och projekt]

Skriv till oss!

Har du kännedom om nya projekt, uppsatser, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Projekt och rapporter

Projektet Pappa på BVC Barnhälsovården i Stockholms län 2013-2015, Malin Bergström, Michael B. Wells, Maria Söderblom, Sofie Ceder och  Erika Demner.

Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar - Samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst. Utvärderingsrapport 2015
Mattila A, med dr. utvärderare. Burström K, docent hälsoekonomi. Lindberg L, docent i psykologi, lektor i folkhälsovetenskap. Burström B, professor i socialmedicin. Karolinska institutet och Stockholms läns landsting

Michael Rosander, VR.projekt:Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap, Linköpings universitet

Jämställt föräldraskap - för barnets bästa Projektet vänder sig till personal inom mödra- och barnhälsovården och målet är att medarbetarna ska utveckla ett förhållningssätt som avspeglar vikten av ett jämställt föräldraskap i mötet med föräldrarna. Alexandra Thorén Todoulos och Ilnaz Golestani, på Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne

Att uppmärksamma Våld i nära relationer – ett pilotprojekt inom Stockholms läns landsting, Carina Gyllner-Bergmark, projektledare för Kunskapscentrum för Våld i nära relationer, Steven Lucas, Barnhälsovårdsöverläkare i Uppsala, Lena Frenzel, vårdutvecklare Stockholm och Åsa Heimer, vårdutvecklare Stockholm, Lene Lindberg, docent, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, CES.

Rosenlunds BHV-team, Special BVC för barn till föräldrar med beroendeproblematik. Lotta Lindfors, vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten, Södersjukhuset.

Revideringsdatum:
2016-11-30
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Till ämnesöversikt