Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Vetenskapliga artiklar

[Nytt i barnhälsovården]

Child health nurses experiences and opinions of parents Internet use: Lotha Valan, Karin Sundin, Lisbeth Kristiansen, Mats Jong, publicerad 17 januari 2017.

Sammanfattning av Monica Lidbäcks licentiatsuppsats: Psychological perspectives on parents' division of parental leave 

There is something in their eyes - Om sjuksköterskor i barnhälsovårdens erfarenheter av att identifiera förlossningsdepression hos invandrarmödrar som inte talar svenska. Malin Skoog, doktorand, vårdutvecklare i barnhälsovården Region Skåne.

Wallby T, Lagerberg D, Magnusson M: Relationship Between Breastfeeding and Early Childhood Obesity: Results of a Prospective Longitudinal Study from Birth to 4 Years

J Tell, MPH, RN; E Olander, PhD; P Anderberg, PhD; J S Berglund, MD, PhD; Nurses' Use of a Web-Based National Guide for Child Health Care, Computers, Informatics, Nursing, May 2016 - Volume 34 - Issue 5 - p 197–205.

Kort sammanfattning på svenska, Sjuksköterskors användning av en webbaserad Rikshandbok i Barnhälsovård.

Magnusson M, Lagerberg D, Wallby T, No widening socioeconomic gap within  a general decline in Swedish breastfeeding. Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Uppsala Central Child Healthcare Unit, Uppsala Akademiska Hospital, Uppsala, 2016.

Palmelius L, Widén M, ÄR DET NÅGOT SOM INTE STÄMMER? BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera mammor med tecken på depression, Mälardalens högskola 2014.

Lefevre, Å., Lundqvist, P., Drevenhorn, E., Hallström, I. Parents' experiences of parental groups in Swedish child health-care –do they get what they want? Published online before print August 28, 2014, doi:10.1177/1367493514544344

Barimani, M., Oxelmark, L. , Johansson, SE., Langius-Eklöf, A., Hylander, I.
Support and continuity during the first two weeks postpartum. Scandinavian Journal of Caring Sciences (In press) (2014).

Barimani, M., Oxelmark, L. , Johansson, SE., Langius-Eklöf, A., Hylander, I. Professional support and emergency visits during the first two weeks postpartum. Scandinavian Journal of Caring sciences, 57-65, (2014).

Lagerberg D, Magnusson M; Utilization of child health services, stress, social support and child characteristics in primiparous and multiparous mothers of 18-month-old children. Scand  J Public Health.2013 Jun;41(4):374-83. doi: 10.1177/1403494813484397.

Revideringsdatum:
2017-05-15
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård