Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Film: Vaccination - samtal om tvekan

[Riktlinjer och fakta om vaccinationer]

Filmen visar hur man kan bemöta och samtala med föräldrar som känner oro för att vaccinera sina barn. Filmen ger exempel på frågor som föräldrar ofta har och ger argument för och emot att vaccinera.

I filmen medverkar Anders Lindberg, infektionsläkare, Ann Lindstrand, barnläkare på Folkhälsomyndigheten, Charlotte Sandkvist, barnsjuksköterska och Margareta Blennow, barnläkare.

Vad innehåller vacciner?

Innehållet i vacciner - Läkemedelsverket

Media:

Filmen är producerad av MediaCuben i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken i barnhälsovård.

Publicerad:
2017-09-19