Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Informationsmaterial till vårdnadshavare

[Riktlinjer och fakta om vaccinationer]

Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial om vaccinationer (till hälsovårdspersonal och vårdnadshavare)

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (informationsblad till vårdnadshavare på flera språk)

Rekommenderade vaccinationer för vissa barn (informationsblad till vårdnadshavare på flera språk)

Frågor och svar om barnvaccinationer (främst för personal inom hälso-och sjukvården men kan även användas av föräldrar)

1177

Vaccinationsprogrammet för barn - 1177.se

Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Till ämnesöversikt