Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Därför vaccineras barn

[Riktlinjer och fakta om vaccinationer]

Vaccination av barn är den mest framgångsrika medicinska insatsen som gjorts för folkhälsan.

I Sverige rekommenderas och erbjuds gratis vaccination med säkra och effektiva vacciner riktade mot allvarliga och smittsamma sjukdomar vilka om de drabbar barn och ungdomar kan ge allvarliga följdsjukdomar.

Målet med en vaccination är att ge den enskilda individen skydd mot en viss infektion (ge immunitet) och förhindra att smitta överförs till andra.

Näringsstatus och trångboddhet liksom vatten- och livsmedelshygien spelar stor roll både för förekomst av infektionssjukdomar och för hur en befolkning kan klara av sjukdomarna. Så länge alla har tillgång till goda levnadsförhållanden och vaccinationer kan antalet som blir sjuka begränsas och få personer drabbas då av komplikationer av infektionerna.

Om hygienförhållandena skulle försämras som i en kris eller krigssituation och/eller vaccinationer skulle upphöra skulle vårt land snabbt drabbas av svåra epidemier med såväl bestående handikapp som dödsfall som följd.

Den stora rörligheten mellan länder genom handel, turistresor och migration innebär en risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

Vissa individer kan ej erhålla skydd genom vaccination på grund av sjukdom vid vilken vaccination är kontraindicerad eller på grund av allergi mot vacccinkomponent. Dessa individer kan endast skyddas från sjukdom genom att täckningsgraden för vaccination är hög bland övriga befolkningen så att spridningen av smittsamma sjukdomar begränsas.

Kritiska röster mot vaccinationer har alltid funnits. Orsakerna till rädsla för och tveksamhet till vaccinationer varierar mellan olika länder/grupper och över tid.

För att behålla ett bra skydd måste vaccinationerna fortsätta även sedan en sjukdom försvunnit från landet och fortsätta ända tills sjukdomen helt har försvunnit det vill säga är utrotad i hela världen. Hittills är smittkoppor den enda infektionssjukdom som helt utrotats (1979).

Vad vi säkert kan säga är att de allmänna vaccinationernas fördelar vida överträffar deras möjliga nackdelar.

Läs mer på Rikshandboken

Tveksamma föräldrar

Revideringsdatum:
2018-03-16
Manusförfattare:
Johanna Rubin, Barnhälsovårdsöverläkare, Stockholms läns landsting, Representant för barnhälsovårdens arbetsgrupp för vaccinationer
Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt