Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Informationsguide för författare och granskare

[Rikshandbokens arbetsprocesser]

Manusförfattare

Manusförfattare skriver manus enligt beställning från redaktionen.

Allt innehåll på Rikshandboken ska:

  • baseras på senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
  • vara i enlighet med svenska myndigheters riktlinjer
  • vara i enlighet med lagar och paragrafer
  • ha ett barnhälsovårdsperspektiv
  • följa FNs konvention om barnets rättigheter.

Manusförfattaren bör även läsa de regionala tillägg som finns på Rikshandboken samt se vad som skrivs i andra forum till exempel 1177.se.

Manus bearbetas av redaktionen enligt Rikshandbokens redaktionella riktlinjer.

Efter faktagranskning och ytterligare justeringar godkänner manusförfattaren manus för publicering i Rikshandbokens publiceringsverktyg. Inloggningsuppgifter kommer i ett separat mejl.

Instruktion för granskning och godkännande

Referenser

Manusförfattaren mejlar manus inklusive referenslista i Word-format till ansvarig redaktör enligt tidplan i uppdragsavtalet. Referenser för Rikshandbokens texter skrivs i enlighet med Vancouversystemet. Läs mer på ki.se.

Faktagranskare

Faktagranskarens uppdrag är att granska att fakta inklusive referenser i manuset överensstämmer med:

Kommentarer på manus levereras till ansvarig redaktör i Word-format och godkänns i Rikshandbokens publiceringsverktyg. Inloggningsuppgifter kommer i ett separat mejl.

Alla texter på Rikshandboken revideras på initiativ av redaktionen utifrån en fastställd produktionsplan. I faktagranskarens uppdrag ingår att delta vid nästa revidering om inte avtalet sägs upp av någon av parterna.

Instruktion för granskning och godkännande

Redaktion

Redaktionen planerar och samordnar produktionen på Rikshandboken tillsammans med Rikshandbokens redaktionsråd.

Redaktionen tar fram uppdragningsbeskrivningar som manusförfattare och faktagranskare får i samband med uppdragsförfrågan utifrån en fastställd beställningsmall som bland annat beskriver syfte och avgränsningar för det planerade innehållet.

Redaktionen bearbetar levererat manus utifrån uppdragsbeskrivningen och i enlighet med Rikshandbokens språkliga riktlinjer samt riktlinjer för webbpublicering.

Den redaktionella bearbetningen kan till exempel innebära att rubriker omformuleras och att texten omdisponeras för att underlätta för användarna att snabbt hitta rätt information på webbplatsen. Omformuleringarna gäller texten i stort liksom rubriker och länkar.

Rikshandbokens innehållsprocess

Redaktionsrådet för Rikshandboken i barnhälsovård

Redaktionsrådet för Rikshandboken är ett nationellt råd som representerar olika professioner och geografiska områden inom svensk barnhälsovård.

Redaktionsrådet förmedlar synpunkter, önskemål och behov från användarna angående Rikshandbokens innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.

Redaktionsrådet tar tillsammans med redaktionen fram beställning för nyproduktion och större revideringar. Redaktionsrådet föreslår författare och faktagranskare.

Redaktionsrådets uppdragsbeskrivning

 

Kontakta ansvarig redaktör via mejl:

hanna.qwist@inera.se

anna.akerman@inera.se

Redaktör:
Rikshandbokens redaktion