Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Innehållsprocess för Rikshandboken

[Rikshandbokens arbetsprocesser]

Nyproduktion

 1. Beslut om nyproduktion av redaktion och redaktionsråd. Kontaktperson i rådet utses.
 2. Planering av innehåll och struktur inför kontakt med författare och granskare enligt Rikshandbokens beställningsmall.
 3. Avtal skrivs med författare och granskare enligt uppdragsbeskrivning och enligt gällande arvoden.
 4. Författare skriver manus enligt angiven beställning och tidsplan.
 5. Redaktionell bearbetning av text, innehåll, referenser, samt genomgång av bild eller film.
 6. Bearbetat manus stäms av med författare.
 7. Faktagranskning enligt angiven tidsplan.
 8. Avstämning med kontaktperson i rådet.
 9. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 10. Justering/redaktionell bearbetning.
 11. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 12. Publicering
 13. Eventuellt inlägg sociala medier eller/och puff på startsidan.
 14. Arvodesutbetalning

Revidering

 1. Dags att revidera enligt datum i produktionsplanen.
 2. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 3. Redaktionell bearbetning av text, innehåll, referenser, samt genomgång av bild eller film.
 4. Reviderad text skickas till faktagranskare efter avstämning med författaren.
 5. Faktagranskning enligt angiven tidsplan.
 6. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 7. Justering/redaktionell bearbetning.
 8. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 9. Publicering
 10. Arvodesutbetalning
Manusförfattare:

Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Publicerad:
2018-11-23