Utskrivet 2016-12-06

Till navigering

Testiklar - undersökning

[Undersökningar]

Vid födelsen har 3-5% av pojkarna retentio testis, vid 3-6 månaders ålder endast 1-2 %. Efter 6 månaders ålder är det ovanligt att testiklar spontant vandrar ned. Prematura pojkar har i 30% retentio vid födelsen.

Testiklarnas läge bör kontrolleras vid alla ordinarie kroppsundersökningar inom barnhälsovården. Många pojkar, som flyttat in i Sverige har inte undersökts med tanke på retentio testis.

Undersökning
Inspektera pungen, asymmetri kan bero på retentio testis. Palpera och notera om testikeln saknas i pung eller ljumske. Om testikeln inte finns i pungen, "mjölka" försiktigt med varma händer – testikeln kan vara uppdragen på grund av kyla, blyghet eller rädsla. Retraktila testiklar går att mjölka ner i pungen och ligger kvar när man efter en stund utmattat cremasterreflexen och släpper taget. Det finns en viss risk att retraktila testiklar blir stramare, de bör därför följas på BVC årligen.

Om retention föreligger bör operation ske före 12 månaders ålder.

Läs mer i Rikshandboken om Testikel saknas

Manusförfattare:

Kerstin Werner, barnhälsovårdsöverläkare, Västerås

Faktagranskare:

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum Region Skåne

Publicerad:
2014-02-25