Projekt och rapporter

[Forskning och rapporter]

Föräldrastöd i grupp inom mödra- och barnhälsovården i Skåne, 2017

Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Projektet Pappa på BVC Barnhälsovården i Stockholms län 2013-2015, Malin Bergström, Michael B. Wells, Maria Söderblom, Sofie Ceder och  Erika Demner.

Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar - Samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst. Utvärderingsrapport 2015
Mattila A, med dr. utvärderare. Burström K, docent hälsoekonomi. Lindberg L, docent i psykologi, lektor i folkhälsovetenskap. Burström B, professor i socialmedicin. Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Mer på Rikshandboken

Avhandlingar

Vetenskapliga artiklar

 

Tipsa Rikshandboken

Har du kännedom om nya projekt, rapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken? Hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Vetenskapliga artiklar

[Forskning och rapporter]

Olsson Kristiansson S, Wijk S, Alsén P,  Participation in parental group support offered by the Child Health Service in Sweden: A qualitative study, mars 2018

Skoog M, Berggren V, Kristensson Hallström I, 'Happy that someone cared' - Non-native-speaking immigrant mothers' experiences of participating in screening for postpartum depression in the Swedish child health services 27 maj 2018

Tell J, Olander E, Anderberg Implementation of a web-based national child health-care programme in a local context: A complex facilitator role 19 mars 2018

Språkfyran - Development of a language screening instrument for Swedish 4‐year‐olds Ann Lavesson, Martin Lövdén, Kristina Hansson, 7 februari 2018

Berlin A, Rosander M, Frykedal Kf, Barimani M Walk the talk: Leader behavior in parental education groups Nursing & health sciences, 2018

Malin Skoog There is something in their eyes - Om sjuksköterskor i barnhälsovårdens erfarenheter av att identifiera förlossningsdepression hos invandrarmödrar som inte talar svenska, 25 januari 2017

Child health nurses experiences and opinions of parents Internet use: Lotha Valan, Karin Sundin, Lisbeth Kristiansen, Mats Jong, publicerad 17 januari 2017

Barimani M, Vikström A, Rosander M, Forslund Frykedal K, Berlin A Facilitating and inhibiting factors in transition to parenthood - ways in which health professionals can support parents Scandinavian journal of caring sciences 2017

Wallby T, Lagerberg D, Magnusson M: Relationship Between Breastfeeding and Early Childhood Obesity: Results of a Prospective Longitudinal Study from Birth to 4 Years 2017

Child healthcare nurses believe that bilingual children show slower language development, simplify screening procedures and delay referrals, Laleh Nayeb 2015

Elisabeth Mangrio och Karin Persson Immigrant parents' experience with the Swedish child health care system, 13 december 2016

J Tell, MPH, RN; E Olander, PhD; P Anderberg, PhD; J S Berglund, MD, PhD; Nurses' Use of a Web-Based National Guide for Child Health Care, Computers, Informatics, Nursing, May 2016

Magnusson M, Lagerberg D, Wallby T, No widening socioeconomic gap within  a general decline in Swedish breastfeeding. Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Uppsala Central Child Healthcare Unit, Uppsala Akademiska Hospital, Uppsala, 2016

Berlin A, Törnkvist L, Barimani M Content and Presentation of Content in Parental Education Groups in Sweden The Journal of perinatal education 2016

Tipsa Rikshandboken

Har du kännedom om nya projekt, rapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken? Hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Avhandlingar och uppsatser

[Forskning och rapporter]

Malin Skoog. Experiences of Screening for Postpartum Depression in Non-Native-Speaking Immigrant Mothers in the Swedish Child Health Services. Nurses' and Mothers' Perspectives. Licentiatavhandling. Medicinska fakulteten, institutionen för hälsovetenskaper. Lunds universitet. 2018

Hannah Zindseni, magisteruppsats i socialantropologi: Förlåt vad fattas dig? Synen på spädbarn och deras behov hos Beng i Elfenbenskusten ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv.

Monica Lidbäcks licentiatsuppsats: Psychological perspectives on parents' division of parental leave 

Nils Haglund, Autism in Children; The importance of early detection and intervention, Lunds universitet, sep 2017

Martina Barnevik Olsson, Autism spectrum disorders - first indicators and school age outcome, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2016

Möllborg Per, Sudden infant death syndrome – epidemiology and environmental factors, Department of Pediatrics, Institute of Clinical Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg 2016

Palmér L. Amning och Existens. Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning. Linnaeus University 2015

Malmquist A, Pride and Prejudice : Lesbian Families in Contemporary Sweden, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2015

Kerstis B, Depressive symptoms among mothers and fathers in early parenthood, Medicinska fakulteten Uppsala Universitet, 2015

Tipsa Rikshandboken

Har du kännedom om nya projekt, rapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken? Hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se