Utskrivet 2018-06-23

Till navigering

Informationsmaterial till föräldrar

[Utveckling och uppföljning]

Barn med flera språk

 • Hitta språket är tre små filmer framtagna av Kodknäckarna där man visar hur man kan prata och leka med barnet för att stimulera språkutvecklingen. Filmerna finns på olika språk och de kan visas såväl enskilt som i föräldragrupp och bör i båda fallen följas upp med samtal kring det man just har sett.
 • Broschyren Hitta språket finns på arabiska, engelska, fasi, kurmaji, somaliska, sorani och thai.
 • Språkstimulerande barnsånger och sagor
  På Utbildningsradions webbplats finns tv-program och sagor för barn i förskoleåldern på ett 20-tal olika språk. Många av programmen finns tillgängliga på flera olika språk vilket gör att barn med olika modersmål kan ta del av samma berättelser.
  Till Utbildningsradion
 • Ytterligare information om flerspråkighet
  Om föräldrarna önskar ha mer information om flerspråkig språkutveckling kan du rekommendera en liten lättläst bok på 48 sidor "Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig? Liten språklära för föräldrar" (www.ladberg.se/aktuella-bocker/)
 • Informera även om Språkens Hus hemsida som finns både på svenska och på arabiska. På sidan finns många bra frågor som föräldrar och andra personal har ställt och fått svar från en logoped som är expert på flerspråkighet.
 • Broschyr om små barns språk, Internationella biblioteket.
  Här kan du ladda ned en broschyr om små barns språk och bibliotek. Broschyren finns på flera språk.

 

Revideringsdatum:
2017-07-12
Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Till ämnesöversikt