Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Haemophilus influenzae typ b (Hib) monovalent vaccin

[Vacciner]

Vaccinets egenskaper

Avdödat vaccin med kapselpolysackarider från Hemophilus influenzae typ b.

Vaccinet har hög skyddseffekt under småbarnsåren mot de invasiva formerna (sepsis, meningit, epiglottit, skelett- och ledinfektion), men har inte samma effekt på övre luftvägsinfektioner och otiter.

Vaccination med monovalent Hib-vaccin som vanligen ges vid komplettering av vaccinationsskydd.

viktigt.gif

Vaccinet ska förvaras i 2-8 grader men frostfritt. Undvik att placera vaccinet mot kylelementet i kylskåpet.

Teknik och lokal

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Vaccinet ges företrädesvis som intramuskulär injektion i låret på spädbarn och i överarmen på äldre barn. Injektionen kan också ges subkutant.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig nål för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå eller Orange; 25 mm lång och 0,6 mm respektive 0,5 mm i diameter.

Lämplig nål vid subkutan injektion: Grå: 19 mm lång med 0,4 mm diameter.

Administration i alla åldrar

Intramuskulär injektion i låret. Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Intramuskulär injektion i låret
Figur A

Figur A
Nålen ska riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i vastus lateralis. Muskeln är tjock och det finns inga stora blodkärl eller nerver i området. Injektionen ges i den mellersta tredjedelen mellan trochanter major och knät, något utanför (lateralt om) mittlinjen. På de minsta barnen finns risk att nålen kan träffa skelettet (femur) om man inte lyfter upp muskelmassan när injektionen ges. Lyft muskeln mellan fingrarna och stick rakt in.

Administration över 1 års ålder

Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion vanligen även ges i överarmen.

Intramuskulär injektion i överarm
Figur B

Figur B och C
Nålen riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln. Intramuskulär injektion i överarmen ges med samma teknik som intramuskulär injektion i låret.

Intramuskulär injektion i överarm
Figur C

Subkutan injektion i överarm
Figur D

Subkutan vaccination på utsidan av överarmens övre halva. Nålen riktas mot skuldran och injektionen ges med 45 graders stickvinkel.

Ålder och intervall

Vaccination mot Hib ges normalt med kombinationsvaccin i ordinarie schema.

Se Barnvaccinationsprogrammet - Gränser för ålder och intervall.

Vaccination med monovalent vaccin ges vid separat vaccination mot Hib, till exempel vid komplettering av vaccinationsskydd.

Om vaccination med endast Hib-vaccin påbörjas efter ett års ålder behövs endast en dos.

Hib-vaccin är inte indicerat för barn som är 6 år eller äldre.

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Vid feber eller pågående infektion med allmänpåverkan. Pågående antibiotikabehandling innebär i sig ingen kontraindikation. Se Vaccination av barn allmänt och vid särskilda tillstånd eller sjukdomar!

Biverkningar

Vanliga: Feber, slöhet. Lokala reaktioner vid injektionsstället i form av rodnad, svullnad och ömhet.

Läs mer på Rikshandboken

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Revideringsdatum:
2018-03-16
Manusförfattare:
Johanna Rubin, Barnhälsovårdsöverläkare, Stockholms läns landsting, Representant för barnhälsovårdens arbetsgrupp för vaccinationer
Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Illustratör:

Niclas Elving, art director & graphic designer, Malmö

Till ämnesöversikt