Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Upphandling av vacciner

[Infektioner och vaccination]

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat ramavtal för barnvacciner med:

  • GlaxoSmithKline (GSK)
  • Sanofi AB
  • MSD Vaccines AB
  • Scandinavian Biopharma

Ramavtalen för barnvacciner är en del av ELIS-projektet (Effektiv Läkemedelsupphandling I Samverkan) som är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samtliga landsting/regioner och NT-rådet (den tidigare NLT-gruppen).

ELIS är utsett av landets hälso- och sjukvårdsdirektörer och SKL. SKL har sedan årsskiftet 2014/2015 officiellt stiftat en samverkansmodell för läkemedel till vilken alla landsting frivilligt har anslutit sig. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) samordnar upphandlingar åt kommuner och landsting.

Alla vacciner som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet är upphandlade. Dessutom är hepatit B upphandlat för både barn och vuxna.

Ramavtalen för flertalet av vacciner (se tabell nedan) är uppdelat för landsting och regioner i ett Ramavtal A respektive B (se tab nedan).

För HPV- och dTp-vaccin är ramavtalen inte uppdelade nationellt.

 

Ramavtal Vaccin
Avtalstid och
förlängningar
Leveransstart
Avtal till
Förlängt till
A
Synflorix
Priorix
Infanrix Hexa
Engerix B
2+1+1 år 2014-06-03
2016-06-02
2018-06-02
 (från avtal B)
Tetravac
Infanrix PolioHib
2+1+1 år 2015-01-01 2016-12-31
 2018-12-31
B Synflorix
Priorix
Tetravac
InfanrixPolioHib   
Infanrix Hexa
HBVAXPRO
 2+1+1 år

 

2015-01-01

Infanrix Hexa: 2015-03-04

 

2016-12-31

Infanrix Hexa: 2017-03-03

 

2018-12-31

Infanrix Hexa: 2019-03-03

HPV Gardasil
 2+1+1 år 2015-10-01 2017-09-30
 2018-09-30
 dTp
diTekiBooster  2+1+1 år 2016-04-22
(avrop tidigare)
2018-04-21  2019-04-21

De flesta landsting/regioner har rätt att vara med i de nationella vaccinupphandlingarna. Det är däremot inte givet att de väljer att nyttja avtalet. Till exempel Stockholm, Jönköping, Kronoberg avropar inte pneumokockvaccin. Stockholm avropar inte dTp-vaccin och Kronoberg avropar inte sex-valentvaccin.

 

Ramavtal

Landsting/region
A

Jönköping
Värmland
Örebro
Stockholm
Östergötland
Södermanland
Region Gotland

B

Västra Götaland
Kronoberg
Västmanland
Norrbotten
Dalarna
Jämtland
Uppsala
Region Halland
Västernorrland
Västerbotten
Landstingen Gävleborg

 Avropar inte från ramavtal
Kalmar
Skåne
Blekinge

Mer om ramavtalen finns på SKL Kommentus Inköpscentral.

mapp_green.gif
Revideringsdatum:
2017-09-18
Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt