Utskrivet 2017-07-22

Till navigering

Upphandling av vacciner

[Vacciner]

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat ramavtal för barnvacciner med:

  • GlaxoSmithKline (GSK)
  • Sanofi AB
  • MSD Vaccines AB
  • Scandinavian Biopharma

Ramavtalen för barnvacciner är en del av ELIS-projektet (Effektiv Läkemedelsupphandling I Samverkan) som är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samtliga landsting/regioner och NT-rådet (den tidigare NLT-gruppen).

ELIS är utsett av landets hälso- och sjukvårdsdirektörer och SKL. SKL har sedan årsskiftet 2014/2015 officiellt stiftat en samverkansmodell för läkemedel till vilken alla landsting frivilligt har anslutit sig. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) samordnar upphandlingar åt kommuner och landsting.

Alla vacciner som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet är upphandlade. Dessutom är hepatit B upphandlat för både barn och vuxna.

Ramavtalen för flertalet av vacciner (se tabell nedan) är uppdelat för landsting och regioner i ett Ramavtal A respektive B (se tab nedan).

För HPV- och dTp vaccin är ramavtalen inte uppdelade nationellt.

 

Ramavtal Vaccin
Avtalstid och
förlängningar
Leveransstart
Avtal till
Förlängt till
A
Synflorix
Priorix
Infanrix Hexa
Engerix B
2+1+1 år 2014-06-03
2016-06-02
2018-06-02
 (från avtal B)
Tetravac
Infanrix PolioHib
2+1+1 år 2015-01-01 2016-12-31
 2017-12-31
B Synflorix
Priorix
Tetravac
InfanrixPolioHib   
Infanrix Hexa
HBVAXPRO
 2+1+1 år

 

2015-01-01

Infanrix Hexa: 2015-03-04

 

2016-12-31

Infanrix Hexa: 2017-03-03

 

2017-12-31

Infanrix Hexa: 2018-03-03

HPV Gardasil
 2+1+1 år 2015-10-01 2017-09-30
 2018-09-30
 dTp
diTekiBooster  2+1+1 år 2016-04-22
(avrop tidigare)
2018-04-21  2019-04-21

De flesta landsting/regioner har rätt att vara med i de nationella vaccinupphandlingarna däremot inte givet att de väljer att nyttja avtalet. T.ex. har SLL anmält att de inte kommer att avropa från dTp vaccin upphandlingen.

Ramavtal Landsting/region Inte med
A

Jönköpings län
Värmlands län
Örebro län
Kalmar län
Stockholms län
Östergötlands län
Skåne län
Södermanlands län
Blekinge län
Region Gotland
TioHundra (vårdbolag)

 
B

Västra Götalands län
Kronobergs län
Västmanlands län
Norrbottens län
Dalarnas län
Jämtlands län
Uppsala län
Region Halland
Västernorrlands län
Västerbottens län
Landstingen Gävleborg

 
     
     

Mer om ramavtalen finns på SKL Kommentus Inköpscentral.

mapp_green.gif
Revideringsdatum:
2017-05-18
Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt