• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Att förebygga bränn- och skållskador

Bränn- och skållskadeolyckor ger ofta allvarliga skador med långvarigt vårdbehov. Barn under fem år är särskilt utsatta för brännskador. Barn som ännu inte fyllt ett är särskilt utsatta för skållskador.

Förekomst av bränn- och skållskador

Av de barn i åldern ett till tre år som varje år brännskadas i Sverige har ungefär hälften bränt sig på något varmt föremål. Cirka 40 procent av fallen beror på olyckshändelse med varma vätskor som kaffe, te och varmt vatten. Utöver varma vätskor och heta spisplattor, orsakas brännskador även av värmekällor som: kaminer, kakelugnar, öppna spisar, grillar, öppen eld, ugnsluckor, strykjärn, levande ljus och varma motorfordon.

Olyckorna inträffar oftast i köket. Pojkar är överrepresenterade i skadestatistiken. Liknande siffror visar en europeisk studie som lyfter fram det faktum att barn under fem år är särskilt utsatta för bränn- och skållskador.

Den vanligaste brännskadepatienten är en pojke mellan 15 månader och fem år som bränner sig efter att ha fått varm vätska från en kopp på sin hand i hemmet i samband med måltid och i närvaro av båda föräldrarna. Scenariot skiljer sig från skållskador då barn som ännu inte fyllt ett år är överrepresenterade. När det gäller de allra yngsta barnen är dessutom gåstolar ofta inblandade i olyckshändelsen. Barnet förflyttar sig snabbt med gåstolen och kommer åt exempelvis kaffekoppar, kokkärl, ugnsluckor och braskaminer. Ställen på kroppen som oftast brännskadas är bröst, ansikte, händer och armar.

Förebygg med säkerhetstänkande

Bränn- och skållskador kan förebyggas med säkerhetstänkande. Bästa sättet att förhindra skada är kunskap om barns utveckling och de mekanismer som har betydelse för risken att barn bränner sig.

Studier visar att då barn råkat ut för skåll- och brännskador förklarade föräldrarna ofta olyckshändelsen med att något oväntat inträffade som fångade förälderns uppmärksamhet, exempelvis ett oväntat besök. Att föräldrar känt sig trötta, stressade eller underskattade barnets räckvidd och möjlighet att nå det heta föremålet eller vätskan angavs också som orsak.

En del föräldrar upplevde svårigheter att följa med i barnets snabba utveckling och missbedömde barnets förmåga att nå saker. Samtidigt uppgav många föräldrar att de hade haft en övertro på barnets förmåga att förstå faran. Riktade, individanpassade råd vid hembesök har visat sig ha positiv effekt genom att föräldrar då i högre grad genomför olycksförebyggande åtgärder i hemmen.

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och i föräldrastödsgrupp eller både och:

Till toppen av sidan