• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Att främja elsäkerhet

Barn kan sticka ner fingrar i belysningars lamputtag och peta in metallföremål i vägguttag. Skadorna efter en elolycka är ofta allvarliga. Kunskap om elsäkerhet är därför livsviktig.

Antal barn som råkar ut för elolycka

Runt 350 barn i Sverige söker sjukvård på grund av elolyckor i hemmet varje år. Majoriteten är i åldern noll till fem år. Barn i tvåårsåldern är de som skadas mest. Störst andel av de skadade är pojkar.

Olyckshändelser med elektricitet sker oftast i hemmet. När små barn skadas är det ofta eluttag som barnet stuckit in saker i, lösa elkablar som barnet leker med eller biter i och belysningars lamputtag som barnen sticker ned fingrarna i som orsakar elolyckor (1, 2).

Skadorna efter elolyckor är ofta allvarliga och beror antingen på strömgenomgång då kroppen blir strömledande eller ljusbågsolycka då kroppen utsätts för överslag i samband med kortslutning. Ibland sker båda fenomenen samtidigt. Även bränder kan uppstå i samband med elolyckor (1).

Att få ström genom kroppen kan leda till:

 • Nervskador
 • Hjärtpåverkan
 • Brännskador
 • Njurskador
 • Muskelkramper

Risken att dö är stor om strömmen passerat hjärtat (4). Skadorna beror både på elektricitetens styrka, men även på den värme elektriciteten omvandlas till i kroppen. Det är ingen skillnad på skadepanorama om det är ett barn eller en vuxen som genomströmmas av elektricitet (2).

Viktigt med kunskap om elsäkerhet

Att förebygga att barn är med om olyckshändelser med elektricitet är enkelt och det mest effektiva sättet att minska risken att skadas av el.

Här några punkter att prata med föräldrar om:

 • Barn ska vara under ständig uppsikt av föräldrar eller annan omsorgsperson.
 • Eluttag, även grenuttag, ska ha petskydd.
 • Det ska finnas jordfelsbrytare, men informera om att den inte alltid hjälper. Om barnet till exempel sticker in föremål i vägguttagets båda hål kan olyckan ändå vara framme.
 • Sänglampor och sladdar ska monteras så barn inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek. Elektriska produkter som ser ut som leksaker bör inte inhandlas. Det gäller även så kallade nattlampor som sitter direkt i eluttaget. Om det finns lampor som ser ut som sagofigurer eller djur i hemmet bör de stå så att barnet inte når dem.
 • Kunskap om elsäkerhet är livsviktig och måste hela tiden föras över till nya generationer. Prata därför med föräldrar om att tidigt lära barn att respektera elen och dess faror.
 • Sladdar ska hållas utom lekräckhåll. Trasiga elsladdar ska inte förekomma där barn befinner sig (3, 1).

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och i föräldrastödsgrupp eller både och.

Till toppen av sidan