• Du har valt: Kronoberg

Referenser - Hälsosamtal om levnadsvanor

 1. K C.Ringsberg, E.Olander & P.Tillgren (Red.). Health literacy-teori och praktik i hälsofrämjande arbete (2.uppl). Lund: Studentlitteratur; 2020.
 2. Stenhammar, C., Wells, M., Åhman, M., Wettergren, B., Edlund, B. & Sarkadi, A. Children are exposed to temptation all the time’– parents’ lifestyle-related discussions in focus groups. Acta Paediatrica. 2012; 101 (2):208-215.
 3. Håkansson, L., Derwig, M., & Olander, E. Parents’ experiences of a health dialogue in the child health services: a qualitative study. BMC Health Services Research. 2019; 19; 744.
 4. Petersson, M. (2010). Föräldrars upplevelse av ett samtal om kost på barnavårdscentralen. (Uppsats). Sahlgrenska akademin Enheten för socialmedicin. 2010.
 5. Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E. & Jane Carlsson. Person-centered care- Ready for prime time. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2011; (10); 248–251.
 6. Eldh, A. C. Patient participation – what is it and what is it not. Örebro Universitet, Örebro. 2006.
 7. Lynöe, N., Engström, I., Löfmark, R. Från läkarpaternalism till patientautonomi. 2009 ;3500–3502
 8. Holm Ivarsson, B. MI-Motiverande samtal-praktiskhandbok för Hälso-och sjukvården. Stockholm: Gothia Fortbildning; 2018.
 9. Ogdén, J. (6:e uppl.). Health Psychology - A textbook. London: McGraw-Hill Higher Education; 2019.
 10. Edvardsson, K., Ivarsson, A., Eurenius, E., Garvare, R., Nyström., Small., & Mogren, I. Giving offspring a healthy start: parents’ experiences of health promotion and lifestyle change during pregnancy and early parenthood. BMC Public Health. 2011 (11) 936.
 11. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor-Stöd för styrning och ledning. 2018. hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf
Till toppen av sidan