• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer

Fortbildning för BHV-personal - översikt

Filmade föreläsningar och övrigt fortbildningsmaterial för personal inom barnhälsovården.

Innehåll

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan