• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Fortbildning för BHV-personal - översikt

Filmer om hälsobesök i olika åldrar

Filmerna visar hur teambesöken kan genomföras i åldrarna 4 veckor, 6 månader och 2,5 till 3 år. Tyngdpunkten ligger på de somatiska undersökningarna men den hälsofrämjande hållningen lyfts också fram.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan