• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Fortbildning för BHV-personal - översikt

Testa dina kunskaper - självtester

Självtester med rättningsfunktion inom barnsäkerhet, adoption och vaccinationer.

Till toppen av sidan