• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Fortbildning för BHV-personal - översikt

Vaccination - fortbildning

Filmer om vaccinationer inom barnhälsovården.

Om vacciner

Filmen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken. Den visar hur man kan bemöta och samtala med föräldrar som känner oro för att vaccinera sina barn.

Film: Vaccination - samtal om tvekan

Injektionstekniker

Instruktionsfilm för intrakutan injektion:

Global Health Media Project

 

Till toppen av sidan