• Du har valt: Kronoberg
Tillväxt & utveckling

Psykomotorisk utveckling - översikt

Innehåll om barns psykomotoriska utveckling vid åldrarna för hälsobesöken: anamnes, observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder angående barns psykomotoriska utveckling.

Innehåll

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Motorisk utveckling - översikt

Barns motoriska förmågor i olika åldrar. Typiskt och atypiskt utförande.

Psykosocial utveckling - översikt

Om barns psykiska hälsa och utveckling.

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

Till toppen av sidan